dôchodok

Tlačové správy

Myslíte dopredu?

Mladý človek veľmi nepredvída a nemyslí dopredu. Nebojí sa nebezpečenstva a dokonca často aj riskuje. Neuvažuje na tým, aké následky prídu.. Nevie odhadnúť mieru rizika

Tlačové správy

Sporiť, či nesporiť?

Tento odkaz patrí všetkým bez rozdielu veku, pohlavia , či národnosti. Áno, sme mladí, ale raz to príde. Život plynie nezvratným tempom. Pracujeme, milujeme, cestujeme,