Dobrovoľným sporením na dôchodok zvýšite svoje zabezpečenie, no zároveň znížite daň

Na dôchodok je dobré myslieť už dnes a do svojej staroby sa nespoliehať len na štát. Je totiž len vo hviezdach, ako bude o 20 či 30 rokov vyzerať vyplácanie dôchodkov zo Sociálnej poisťovne. Preto ak máte menej ako 35 rokov, preferujte skôr dôchodkové sporenie v súkromných „DSSkách“ formou druhého piliera. Aj v ňom sa však môžete poistiť aj nad zákonný rámec, čím jednak zvýšite objem sporených financií, no tiež získate príležitosť mierne skresať svoju daň.

Všetci sporitelia, ktorí sa nachádzajú v druhom pilieri, odvádzajú do dôchodkovej správcovskej spoločnosti zákonom stanovené percento odvodov. Avšak, poistiť sa môžete aj navyše, a to cez dobrovoľné príspevky na dôchodok. Ich výška je prakticky otvorená vašim možnostiam a na vybavenie doplnkového poistenia postačí často len kontaktovať zástupcu spoločnosti, prípadne poslať jednu žiadosť.

Koľko eur si môžete odpočítať zo základu dane?

Sumu, ktorú zašlete do druhého piliera dobrovoľne, si môžete za daný rok odpočítať zo svojho daňového základu, a tak čiastočne znížiť svoje dane. Podľa zákona je možné odpočítať si sumu maximálne 2% z ročného základu dane a v objeme maximálne 2% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. Teda sporitelia, ktorí odvádzali doplnkové poistenie na dôchodok, si za rok 2016 môžu z daňového základu odpočítať maximálnu sumu 1029,60€.

Aj doplnkové príspevky sú zhodnocované štandardne

Dobrovoľné príspevky sa v druhom pilieri zhodnocujú presne rovnako ako základný príspevok. Teda vo fonde, ktorý ste si sami zvolili. Pre mladších ľudí sú vhodnejšie indexové fondy prinášajúce síce mierne riziko, no z dlhodobého hľadiska aj najvyšší zisk. Strednou cestou sú akciové fondy, v ktorých je riziko menšie a rovnako aj výnos pri porovnaní s indexovými fondmi. Konzervatívnym riešením sú kapitálové fondy. V nich má svoje dôchodkové úspory uložené najviac Slovákov, no sami sa tak ukracujú od vyššej penzie v budúcnosti.

Inzercia

Inzercia

Platená inzercia. Články s týmto označením nie sú redakčným obsahom portálu. Viac informácií o možnostiach spolupráce nájdete na www.dobremedia.sk.

Dnes najobľúbenejšie