Ako na separovanie vo firme – ktoré kontajnery zvoliť

V dnešnej dobe si mnohí z nás uvedomujú svoju zodpovednosť spojenú s recykláciou odpadu v domácnosti. Mnohí z nás však z nejakého dôvodu majú pocit, že táto zodpovednosť končí, keď ráno odídeme z domu a vstúpime na pracovisko. Ale nemalo by tomu tak byť. Udržiavanie vysokých štandardov recyklácie aj na pracovisku nemusí byť drina; mnohým bude stačiť jemné povzbudenie a často ide iba o to, ponúknuť prijateľný spôsob recyklácie. Nižšie uvádzame zopár tipov, ktoré vám pomôžu s vytvorením recyklačného programu a so znížením odpadu na vašom pracovisku.

Najbežnejšie druhy odpadu vo firme, resp. na pracovisku

Toto sú najbežnejšie druhy odpadu, ktoré nájdete v kancelárii. Je užitočné poznať najbežnejšie druhy odpadu pracoviska, ktoré môžete očakávať, aby ste si mohli pripraviť správne kontajnery. Odpad môžete triediť na bežný odpad, recyklovaný odpad, potravinový odpad a ďalšie podkategórie v závislosti od typu odpadu.

Papier a tlačiarenské výrobky

Bez ohľadu na to, aká veľká alebo malá je spoločnosť, na konci dňa môžete očakávať veľa odpadu z papiera a tlačových produktov. Tieto materiály sú nevyhnutné na vybavovanie administratívy, od jednoduchých poznámok zo stretnutí až po inventúry. Aj keď likvidácia hromady papiera každý týždeň nie je nič neobvyklé, vaša kancelária môže ušetriť veľa zdrojov znížením množstva odpadu z papiera a tlačových produktov. S menším množstvom odpadu budete tiež potrebovať menej miesta, pokiaľ ide o prenájom kontajnerov, čo ešte viac znižuje náklady. Vo firmách sú bežne používané kontajnery na odpad s objemom 1100 litrov a tieto farebné „monštrá“ ukroja celkom slušný kus priestoru.

Tu je niekoľko rýchlych tipov na zníženie množstva papierového odpadu vo firme:

 • použite obe strany papiera
 • recyklujte papier skartovaním odpadových dokumentov a znova použitím škatúľ od zásielok a balíkov
 • segregujte výrobky z recyklovateľného papiera
 • distribuujte poznámky a koncepty dokumentov prostredníctvom e-mailu
 • uložte príručky, napr. príručky pre zamestnancov online
 • znížte použitie papierových obrúskov inštalovaním sušičiek, alebo opakovane použiteľných uterákov

Kancelárska technika a vybavenie

Postupom času je potrebné upgradovať všetko od pracovných stolov po počítače. Toto robí z kancelárskeho vybavenia typ bežného kancelárskeho odpadu. Nadobudnutie aj vyhodenie kancelárskeho vybavenia je však nákladné (čím väčší odpad, tým väčší kontajner je napríklad potrebný). Zníženie akýchkoľvek nákladov spojených s obratmi kancelárskeho vybavenia a správnym nakladaním s odpadom môže trvať ešte dlho.

Najlepšie nápady na váš e-mail

Nechajte sa inšpirovať! Každý deň vám pošleme súhrn najlepších nápadov priamo na váš e-mail.

Existuje však niekoľko spôsobov, ako zabezpečiť, aby kancelárske vybavenie vydržalo dlhšie a poskytlo kanc väčšiu hodnotu. Tu je niekoľko rýchlych tipov, ako naložiť s týmto odpadom:

 • kúpte použitý nábytok – pri zariaďovaní kancelárskych priestorov zvážte hľadanie lacného, alebo použitého nábytku. Znižuje to celkové plytvanie vo firme.
 • kúpte použité alebo staršie modely kopírok, faxov a tlačiarní. Pokiaľ je zariadenie ešte stále efektívne, môžete zvoliť lacnejšiu variantu. To platí najmä pre kancelárie, ktoré vybavujú väčšinou poznámky a dokumenty, ktoré budú cirkulovať iba interne.
 • recyklujte pomôcky a vybavenie – miestne recyklačné centrá často majú programy na správu všetkého od použitých mobilných telefónov po stolové počítače. O možnosti sa informujte u svojej služby odpadového hospodárstva.
 • kupujte vysoko kvalitné odolné vybavenie – vytvorte rovnováhu medzi úsporou nákladov teraz a úsporou nákladov v budúcnosti. Odolnejšie vybavenie často znamená menej odpadu, pretože v zariadení dôjde k nižšej miere obratu.

Miešaný odpad

Väčšina firiem má spoločné priestory, ako je napríklad „kuchynka“, alebo jedáleň. Tieto miesta sú počas prestávok frekventované a v dôsledku toho môžu vytvárať veľa odpadu. Zníženie množstva odpadu v týchto oblastiach je možné dosiahnuť poskytnutím opakovane použiteľného riadu a vybudovaním staníc s pitnou vodou na zníženie používania balenej vody. Medzi ďalšie kancelárske odpady patria odpady z údržby, ako sú napríklad čistiace prostriedky. Pri správnom plánovaní je možné profesionálne zvládnuť rôzne druhy odpadu, ktoré vo firme vznikajú.

Vypracujte plán programu recyklácie

Vďaka nemu bude recyklácia pre vašich spolupracovníkov, alebo zamestnancov jednoduchá.

Zvážte:

 • Ako často a kto má kontajery vyprázdňovať?
 • Ako / kde budú materiály uložené pred odvozom?
 • Kto bude zodpovedný za zabezpečenie , aby správne položky skončili v správnom koši?
 • Kto bude zodpovedný za prešškolenie nových zamestnancov?

Recyklačné kontajnery

Vyberte recyklačné kontajnery, ktoré sú ľahko rozpoznateľné (inej farby ako odpadkové koše) a umiestnite ich na dobre dostupné miesta a blízko bodov, kde sa generujú recyklovateľné látky: v blízkosti tlačiarní a kopírok, v poštovej miestnosti, u pracovných stolov zamestnancov a v prevádzkových a jedálenských miestnostiach. Recyklačné kontajnery, pokiaľ je to možné, umiestnite vedľa smetných nádob. To pomôže zabezpečiť separovanie recyklovateľných látok.

Vzdelávajte a motivujte zamestnancov

Vaši zamestnanci budú významným faktorom pri zabezpečovaní úspechu programu. Zapojte ich, informujte a pozvite do úvodných programov (mítingy, rôzne podujatia), ktoré kladú dôraz na vysvetlenie výhod recyklácie a základov vášho programu. Ak chcete zamestnancov informovať a zaangažovať:

 • značky zreteľne umiestnite na zberné nádoby a do ich blízkosti.
 • uveďte, ktoré materiály sú akceptované (pomocou ilustrácií, alebo
 • fotografií ).
 • Vytvorte informačné listy alebo informačné plagáty a zverejňujte príspevky na intranete vašej spoločnosti, v kľúčových miestnostiach, alebo ďalších spoločných priestoroch.
 • Identifikujte zamestnancov, ktorí sú nadšení z recyklácie a vyhláste ich ako šampiónov v recyklácii, aby ste motivovali ostatných zamestnancom.
 • Vytvárajte súťaže, odmeny a iné stimuly, urobte z recyklácie zábavu.

Vyhodnocujte program

Keď bude program zabehnutý, zhodnoťte jeho úspech a vykonajte úpravy. Spolupracujte s kolegami zodpovednými za priebeh programu,  a s „recyklačnými šampiónmi“, aby ste identifikovali problémy alebo možnosti na zlepšenie.

Požiadajte o nasledujúce informácie :

 • Koľko z každého materiálu sa zhromažďuje.
 • Kvalita zozbieraných materiálov a akékoľvek problémy s kontamináciou
 • Náklady / úspory spojené s recyklačným programom

Pokračujte vo vzdelávacom úsilí

Časté pripomínanie účelu a funkcie vášho recyklačného programu udrží zamestnancov angažovaných:

 • Uverejňujte aktualizácie a pripomienky týkajúce sa programu emailom, cez intranet alebo bulletin.
 • Vyjadrite zamestnancom alebo skupinám zamestnancov uznanie za ich úsilie pri recyklácii.
 • Dajte zamestnancom vedieť, koľko odpadu odvádzajú – zverejnite ich ročné výsledky.
 • Pokračujte v pravidelných diskusiách o recyklácii na mítingoch a iných stretnutiach.

Pamätajte, že vo vašej kancelárii alebo na pracovisku sú stovky materiálov, ktoré môžete recyklovať. Po vytvorení úspešného programu recyklácie základných materiálov by ste mali rozšíriť svoje aktivity na ďalšie materiály, ako je kompostovateľný potravinový odpad, obaly Tyvek, mobilné telefóny a iná elektronika a iné materiály.

Čo sa stane s triedeným odpadom?

Starý papier sa konvertuje na nový papier. Papier a lepenka sa môžu opakovane používať a v niektorých štátoch sú hlavnými surovinami na výrobu nového papiera a lepenky. Opätovné použitie šetrí suroviny a každých 1 000 kg recyklovaného papiera ušetrí pätnásť stromov!

Oplatí sa tiež zber plastov, kovov a kartónov na nápoje. Triedenie plastov pri zdroji je nevyhnutné, ak sa majú používať na výrobu nových výrobkov, ako je napríklad flísové oblečenie, tenisové loptičky a nové obalové materiály. Pretože pre tieto výrobky nie je potrebný nový plast, je potrebných menej fosílnych zdrojov, ako je ropa, a šetrí sa tak na energii, aj na emisiách CO2. Napríklad energia ušetrená recykláciou jednej plastovej fľaše môže šesť hodín napájať 60 W žiarovku. Kartóny od nápojov sa recyklujú osobitne, čo vedie k zhodnoteniu papiera, plastov a hliníka. Kovy môžu byť recyklované donekonečna a stojí to až 20-krát menej energie ako ich výroba.

Zdroje informácií: