23 zásad slušného vychovania, ktoré by mal povinne ovládať každý: 1 pohľad a bude ich ovládať aj o polnoci!!

Pri spoločnom stolovaní sa často dopúšťame hrubých chýb, ktoré z nás robia neslušných ľudí, aj keď nevedome.

Pri spoločnom stolovaní sa často dopúšťame hrubých chýb, ktoré z nás robia neslušných ľudí, aj keď nevedome.

 

 

Spoločenské správanie je samo o sebe veľmi náročnou disciplínou.

O etike stolovania to platí dvojnásobne.

Najlepšie nápady na váš e-mail

Nechajte sa inšpirovať! Každý deň vám pošleme súhrn najlepších nápadov priamo na váš e-mail.

Hoci do nás rodičia už od útleho detstva vštepujú pravidlá slušného správania pri stolovaní, zväčša to vôbec nestačí a čo je horšie, častokrát nás staršie generácie učia veci, ktoré sú v rozpore s etiketou.

To je dôvod, prečo väčšina z nás robí pri stolovaní chyby, na ktoré sa zameriame v tomto článku.

Základné pravidlá

Základným trikom, ako v reštauráciách komunikovať s obsluhou, je naučiť sa gestá a symboliku príborov.

Nasledujúca grafika ukazuje, ako naznačiť základné informácie obsluhe: pauza (budem pokračovať v jedení o chvíľu), som pripravený na ďalší chod, jedlo je vynikajúce, dojedol som, jedlo mi nechutilo.

 

Foto: dobrenoviny.sk

 

Keď sa chystáte na spoločný obed alebo večeru, vždy počkajte, kým budú mať všetci pred sebou naservírovaný pokrm a každý bude sedieť na svojom mieste

. Až potom môže začať spoločné stolovanie.

Ak by ste nepočkali na ostatných a začali by ste s konzumáciou svojho pokrmu skôr, bolo by to mimoriadne nezdvorilé.

Keď sa chystáte na spoločný obed alebo večeru, vždy počkajte, kým budú mať všetci pred sebou naservírovaný pokrm a každý bude sedieť na svojom mieste.

Až potom môže začať spoločné stolovanie.

Ak by ste nepočkali na ostatných a začali by ste s konzumáciou svojho pokrmu skôr, bolo by to mimoriadne nezdvorilé.

Formálne i neformálne prestieranie

Takto by mal vyzerať prestretý stôl pri neformálnom stolovaní.

 

Foto: dobrenoviny.sk

 

A takto zasa pri formálnom. Vidíte ten rozdiel?

 

Foto: dobrenoviny.sk

 

Zasadací poriadok

 

Foto: grafika/tjn

 

Ďalšie zásady slušného správania sa v spoločnosti

Nikdy nechoďte na neohlásenú návštevu.

Ak niekto príde bez predošlého oznámenia, môže spôsobiť hostiteľovi nepríjemnosti – napríklad je v župane, alebo nemá upratané a nič pripravené pre hostí. Istá dáma z Británie hovorieval: Keď sa objavil nepozvaný hosť pri mojich dverách, otvoril som mu vždy s dáždnikom v ruke. Keď sa mi hosť páčil, povedala som, že práve prichádzam domov a postavila som na kávu. Keď sa mi naopak hosť nepozdával, povedala som, že práve ma zastihol pri odchode z domu. :-)

Nikdy sa k predavačom, čašníkom a inej obsluhe nesprávajte nadradene, ale vždy s úctou.

Pamätajte, že to nie sú vaši sluhovia.

Nikdy neklaďte telefón na stôl pri slávnostnej večeri (ideálne ani bežnej rodinnej).

Týmto spôsobom môžete ukázať, ako dôležitú úlohu hrá zariadenia vo vašom živote. Niektorí hostitelia to dokonca môžu chápať ako hrubé a nedôstojné správanie.

 

1
Zdroj: genialne.pl 
 

Keď začnete jesť, ako prvý si beriete príbor, ktorý je najďalej od taniera a spolu s pribúdajúcimi chodmi sa približujete bližšie k nemu.

Nad tanierom je príbor na dezert.

Jedlo nezabudnite pochváliť.

Ak ste s jedlom neboli spokojní, slušne povedzte vaše námietky, nezvyšujte hlas.

Ak s niekým vediete priateľský rozhovor a zrazu sa objavia priatelia vášho spoločníka, ktorých nepoznáte – mali by ste ich tiež pozdraviť.

Vaše topánky by mali byť vždy čisté.

 

2
Zdroj: genialne.pl

 

Ak vás niekto uráža, nesnažte sa s ním slovne súperiť.

Neklesnite na túto úroveň.

Len sa usmejte, zdvorilo a krátko ukončite rozhovor a pokračujte v svojej práci – to neprajníka odzbrojí viac, ako by ste čakali.

Muž by mal ísť vždy naľavo od ženy. 

Výnimkou sú len vojaci.

Pri podávaní rúk musí byť stisk ruky pevný, no nesmiete druhému človek stláčať ruku veľmi silno – najmä nie žene.

Rovnako nepodávajte ruku bez energie a veľmi slabo, pretože to nepôsobí úctivo.

Ruku podáva vždy žena mužovi, starší človek mladšiemu, nadriadený podriadenému a spoločensky vyššie postavený človek tomu, kto má nižšie postavenie.

 

3
Zdroj: genialne.pl

 

Nikdy neskáčte do reči.

Nechajte ho dorozprávať a potom povedzte to, čo ste mali na srdci.

Ak by to bolo nutné, taktne ho prerušte s nejakým potrebným doplnením informácií, no nerobte to často.

Toto pravidlo čím-skôr naučte aj vaše deti, ušetríte si tak veľa nepríjemností neskôr vo výchove.

Muž by sa nikdy nemal dotknúť ženy bez jej súhlasu.

Ak na vás niekto zakričí Hej, ty tam! , nemali by ste odpovedať.

Zlatým pravidlom používania parfumov je vždy s mierou – parfum by mal byť cítiť len v okamihu, keď sa k osobe nakloníte (napríklad pri zvítaní), nemal by sa rozliehať po celej miestnosti, to je skôr nepríjemné.

 

5
Zdroj: genialne.pl

 

Dobre vychovaný muž bude vždy prejavovať úctu k ženám – v každom veku a v každej situácii.

Za prítomnosti ženy muži môžu fajčiť len vtedy, keď dáma súhlasí.

Ktokoľvek ste, keď vstúpite do miestnosti, mali by ste hneď pozdraviť všetky osoby, ktoré sú v miestnosti.

Rešpektovať súkromnú korešpondenciu je základ slušnosti.

Rodičia by nemali čítať detské listy.

 

 

Páry by sa mali navzájom rešpektovať. prehľadávanie vreciek  alebo účtov je veľmi hrubé a neslušné.

V dopravných prostriedkoch pustí vždy sadnúť mladší človek staršieho alebo muž ženu.

Ak cestujete so svojim nadriadeným, tak prednosť na sedenie má on.

Hore po schodoch vystupuje najprv žena, dole ide prvý muž.

Opäť ide o bezpečnosť, keďže v oboch prípadoch by ju pri zakopnutí mohol zachytiť a ochrániť pred pádom.

Z budovy sa vždy NAJPRV vychádza.

Čiže pokiaľ idete napríklad z obchodu alebo z bytovky, tak prednosť majú tí ľudia, ktorí vychádzajú von. Až potom môžu vojsť tí, ktorí ešte len ku vchodu prišli.

 

4
Zdroj: genialne.pl

 

V spoločnosti nikdy neohovárajte iných ľudí.

Ak máte z niekoho zlý pocit alebo chcete rozobrať jeho správanie, nerobte to v spoločnosti a porozprávajte sa o tom iba s pre vás najbližším človekom.

Nikdy nehovorte príliš nahlas.

Takéto prejavy sa pripisujú neohrabaným a podnapitým ľuďom.

Rozprávajte len tak, aby vás počul človek, ktorý je pri vás.

Nikdy nezabudnite poďakovať svojim blízkym. Pomáhajú vám, nie preto, že musia, ale chcú to.

Oceňujte to vždy poďakovaním.

 

Foto: pixabay