Tipy a triky, ako sa stať lepším manažérom

Vedenie tímu, motivácia, správne delegovanie povinností a udržanie kreatívnej a vysoko efektívnej pracovnej morálky. Toto sú len niektoré z rutinných manažérskych činností. Ako sa vo vedení tímu zdokonaliť a zabezpečiť, aby ste so svojimi ľuďmi dosiahli maximálne výsledky?

Či už ste manažérom v nadnárodnej spoločnosti, alebo sa vaším pôsobiskom stala ready made európska spoločnosť, ktorú ste prezieravo zakúpili, aby ste sa vyhli zbytočným byrokratickým prieťahom a čakaniu, vaše povinnosti sú v oboch prípadoch rovnaké. Ako manažér máte zodpovednosť za zostavenie efektívneho tímu, jeho vedenie a dosahovanie firemných cieľov prostredníctvom kompetencií vašich zamestnancov. Ako to robiť tak, aby ste boli spokojní vy, firma aj vaši podriadení?

Dostaňte sa k ľuďom bližšie

Je dokonca aj vedecky preukázané, že zamestnanci, ktorí k nadriadeným pociťujú pozitívne emócie, akými sú úcta, rešpekt či obdiv, sú oddanejší, pracujú výkonnejšie a do práce vkladajú svoj potenciál naplno. Okrem toho sa tiež v práci cítia spokojnejšie a to by pre vás ako manažéra malo byť prvoradé. Skvelou príležitosťou na zblíženie so zamestnancami sú teambuildingy. Neváhajte a vezmite svoj tím mimo mesta, vyberte kongresové služby v Žiline či inom slovenskom meste a okrem práce naplánujte aj bohatý a zaujímavý voľnočasový program.

Počúvať je dôležitejšie ako rozprávať!

Aby vás vaši zamestnanci rešpektovali, musíte im dať priestor a počúvať, čo vám hovoria. Mnohí manažéri robia zásadnú komunikačnú chybu a jedinú výmenu informácií, ktorú uznávajú je smerom od nich k zamestnancom. Delegujú, rozdávajú úlohy a nedávajú zamestnancom žiaden priestor. Takýto prístup je perfektným katom kreatívneho prostredia a preto ho čím skôr zmeňte.

Na pracovných poradách skúste viac počúvať, ako sa pýtať. Nechajte vašich zamestnancov, aby hľadali riešenia, alternatívy a prezentovali svoje myšlienky. Vynikajúcim nástrojom, ktorý vám v tejto veci pomôže, je Qomo tabuľa na tímovú prácu. Situujte sa do role zapisovateľa a počúvajúceho, ktorý poskytuje oporu v rozhodnutiach a moderuje diskusiu. Všetko ostatné nechajte na pleciach svojho tímu.

Pozitívna sociálna klíma je cestou k úspechu

Všetko, čo sa vo vašej firme stane, všetko čo urobíte alebo naopak neurobíte, vytvára vo vašom tíme isté nastavenie, ktoré sa môže ustáliť a vytvoriť typickú sociálnu klímu. Ak bude negatívna, zamestnanci budú pobyt v práci vnímať ako nutné zlo a vás ako despotického vedúceho, ktorého treba počúvať, avšak nezasluhuje si úctu, obdiv a nič mu netreba uľahčiť. Takéto nastavenie tímy destabilizuje a tento stav sa podpíše pod jeho výsledky, za ktoré ste, mimochodom, zodpovední práve vy.

...

Neváhajte ani chvíľku a začnite už dnes pristupovať k svojím zamestnancom s úctou a rešpektom, ktorý chcete aby prejavovali aj oni vám. Vytvorte profesionálne, avšak uvoľnené pracovné prostredie, ktoré podporuje tvorivosť a sebavedomie. Obetujte niekoľko dní tomu, aby ste svojich ľudí lepšie spoznali. Nezabúdajte, že všetko, čo investujete do vášho tímu, sa vám môže mnohonásobne vrátiť.