Čo vám chce povedať vaša práčka: Zoznam poruchových kódov rôznych modelov, ktoré uľahčia život každému majiteľovi!

Viete, čo vám chce povedať vaša práčka?

Moderné práčky sú skutočným pomocníkom pre každú gazdinku. Inteligentné práčky nám šetria čas pri bežnom praní, sušení a niekedy aj pri žehlení.

 

 

Práčky sú vybavené mnohými užitočnými funkciami, medzi ktoré patrí aj možnosť samodiagnostiky porúch.

Problém je, že nie všetkým kódom v rýchlosti porozumieme.

Prinášame vám preto prehľad najčastejších chybových kódov, ktorými vám najznámejšie modely práčok oznamujú, že niečo nie je v poriadku.

INDESIT

F01 – problémy pri prevádzke hnacieho motora kvôli skratu v riadiacom okruhu.

 

 

F02 – nie je signál o prevádzke motora z technogenerátora na elektronický regulátor.

F03 – problémy s prevádzkou snímača teploty.

F04 – zariadenie signalizuje poruchu snímača hladiny vody.

F05 – problémy s odtokom vody.

F06 – signál o poruche tlačidiel.

 

 

F07 – stroj upozorňuje, že vyhrievací článok nie je ponorený do vody.

F08 – porucha vykurovacieho telesa.

F09 – porucha elektronického ovládania.

F10 – chyba v činnosti snímača hladiny vody.

F11 – pri prevádzke odtokového čerpadla sa vyskytli problémy.

 

 

F12 – komunikačné problémy medzi elektronickým regulátorom a indikačným modulom.

F13 – porucha procesu sušenia.

F14 – porucha sušenia (sušenie sa nezapne).

F15 – porucha sušenia (sušenie sa nevypne).

F17 – chyba pri ovládaní zámku (dvere nie sú tesne zatvorené).

F18 – chyba v prevádzke mikroprocesora.

SAMSUNG

E1 – chyba nastavenia vody.

E2 – problémy pri vypúšťaní vody zo systému (čas odtoku sa líši od času nastaveného výrobcom).

E3 – pretečenie nádrže.

E4 – množstvo bielizne vloženej do práčky prekračuje normu.

E5, E6 – problémy so zohrievaním vody.

 

 

E7 – chyba snímača vody.

E8 – teplotný režim nie je dodržaný.

E9 – práčka signalizuje únik vody.

LG

PE – problémy pri prevádzke snímača hladiny vody.

FE – pretečenie nádrže.

DE – problémy so zámkom dverí (skontrolujte, či sú dostatočne utesnené).

IE – problémy pri napúšťaní vody: práčka nemôže získať dostatok vody.

OE – Problémy s drenážou: skontrolujte stav hadice a filtra.

UE – narušenie vyrovnávania bubnov.

TE – teplotný režim nie je dodržaný.

LE – chyba v činnosti blokovacieho mechanizmu.

E3 – systém nemôže určiť zaťaženie.

AE – práčka signalizuje poruchu v systéme automatického vypnutia.

E1 – únik vody.

HE – vykurovací článok je poškodený.

SE – systém zistil chybu spínača pohonu motora.

 

ELECTROLUX, ZANUSSI

E11 – problém s napúšťaním vody.

E13 – presakovanie vody.

E21 – výskyt problému s odtokom: voda nebol vypustená po dobu viac ako 10 minút.

E23 – stroj signalizuje poruchu vypúšťacieho čerpadla.

E24 – porucha v práci odtokového čerpadla.

E33 – nekoordinovaná prevádzka snímačov hladiny vody.

E35 – zistil sa problém plnenia vodou. Hladina vody v nádrži je vyššia ako je normálne.

E36 – poškodenie snímača hladiny vody.

E37 – snímač hladiny vody je chybný.

E39 – porucha snímača hladiny vody.

E41 – dvierka práčky nie sú dobre zatvorené.

E42 – systém zistil poruchu zámku dverí.

E43 – chybný zámok.

E44 – systém zistil poruchu snímača zatvárania dverí.

E45 – chyba v riadiacom okruhu (v elektronickom regulátore).

E51 – porucha hnacieho motora, ktorej predchádzal skrat v riadiacom prvku.

E52 – medzi elektronickým regulátorom a tachogenerátorom nie je žiadny kontakt.

E53 – porucha činnosti ovládacieho obvodu hnacieho motora.

E54 – porucha jednej z dvoch kontaktných skupín motora zlyhala.

E61 – je porušený teplotný režim, voda nedosiahne teplotu nastavenú programom.

E66 – systém zistil poruchu relé.

E71 – porušenie činnosti snímača teploty (zvýšený odpor).

E82 – systém zistil problémy pri obsluhe voliča (zariadenie na výber programov a cyklov).

E83 – systém zistil chybu pri čítaní údajov z voliča.

E84 – chyba konfigurácie práčky.

Foto: pixabay
Foto: pixabay
Foto: pixabay
Foto: pixabay
Foto: tjn

Dnes najobľúbenejšie