Ako zistíte, že balená voda v obchode nie je z vodovodu?

Balená voda je až 120x drahšia ako voda z kohútika. Ako zistiť, či ju nekupujeme v obchode?

Mnohí ľudia môžu byť prekvapení zo zistenia, že voda, ktorú v obchode kupujú, vlastne nie je minerálna voda ale v podstate len obyčajná voda, ktorá nám tečie aj doma z vodovodného kohútika. Balená voda je však  až 120x drahšia ako voda z vodovodného kohútika. Jej zloženie je však takmer rovnaké. Ako zistiť, akú vodu kupujeme a čo si treba všímať už na prvý pohľad?

Najviac prezradí etiketa

Ak nečítate etikety, môže sa vám ľahko stať, že namiesto minerálnej vody z certifikovaného podzemného prameňa, si domov prinesiete obyčajnú vodu, ktorá je svojim zložením takmer totožná s vodou, ktorou umývame riad. Pri pohľade na etiketu je dôležité rozlišovať, či ide o pramenitú, minerálnu, kojeneckú alebo pitná vodu.

Pitná voda

To je voda, ktorá je svojí zložením takmer totožná s vodou, ktorú pijeme doma z kohútika. Táto voda je však niekedy viac cítiť chlórom, kvôli zabezpečeniu vyššej trvanlivosti. Môže byť tiež umelo obohatená o vitamíny a tiež chemicky upravovaná. Tieto vody môžu byť ponúkané v celom spektre od perlivých, jemne perlivých až po perlivé druhy. Táto úprava sa však týka každej kategórie vôd.

Pramenitá voda

Niekedy ich ešte môžeme nájsť pod označením „stolové vody“. Tieto vody pochádzajú z certifikovaných a chránených podzemných zdrojov a  sú upravované stanoveným spôsobom. Úprava má zabezpečiť rovnováhu minerálov, vitamínov a iných látok obsiahnutých v zdroji tak, aby vyhovovala stanoveným limitom. Ďalšie úpravy súvisia so zabezpečením vyššej trvanlivosti.

Minerálne vody

Pochádzajú z certifikovaných a chránených podzemných zdrojov. Tieto vody sa môžu upravovať len minimálne a podmienkou je, aby sa nezmenilo ich zloženie. Povolené je napríklad sýtenie, odstránenie síri alebo odželezenie.

Kojenecká voda

Táto voda je z pohľadu akýchkoľvek úprav a zloženia pre spotrebiteľa spomedzi kupovaných vôd najvhodnejšia. Ide totiž o vodu, ktorá neprešla žiadnou chemickou úpravou – jediným povoleným zásah je úprava UV lúčmi, ktorá však musí byť vždy uvedená na obale. Táto voda musí spĺňať prísne limity na obsah minerálnych a ďalších látok tak, aby ju mohli piť aj kojenci. Nestretnete sa v nej s chlórom či inými druhmi chemickej úpravy predlžujúcej trvanlivosť.

Voda z kohútika

Podľa odborníkov je táto voda vhodná na každodennú konzumáciu, ale na rozdiel od balenej vody v obchode nie je vhodná na dlhodobejšie skladovanie. Voda z kohútika je podrobná prísnemu dohľadu a musí spĺňať všetky kritériá.

Obzvlášť, pri pitnej vode zakúpenej v obchode je nutné dávať si pozor na dátum spotreby. Po jeho uplynutí totiž voda rýchlo stráca na kvalite a dokonca sa v nej môžu rozšíriť mikroorganizmy.

Ak by sme mali ísť podľa hierarchie, najkvalitnejšie sú kojenecké vody, hneď za nimi minerálne, potom pramenité a nakoniec pitné vody. Všímajte si na obale informácie o pôvode vody, obsahu minerálov, živín a predovšetkým údaje o chemickej úprave.

 

Dnes najobľúbenejšie