Ako vychovať dieťa tak, aby z neho vyrástol láskavý človek?

Dieťa potrebuje lásku tak, ako rastlina potrebuje pravidelné zalievanie.

Často počúvame (a často aj vyslovujeme) sťažnosti o tom, že ľudia dnes už k sebe nie sú takí láskaví a milí, ako kedysi. Človek je tvor súťaživý, no často medzi sebou v každodennom živote súťažíme tak tvrdo, že si navzájom neváhame ubližovať. Chýbajúca empatia a nezáujem o iných sú už potom iba povestnou čerešničkou na „torte zloby“, ktorá je medzi nami.

Čo sa vlastne stalo?

Najpravdepodobnejšou príčinou, prečo sa k sebe ľudia správajú čoraz horšie, sú chyby vo výchove, ktorých sa dopustili naši rodičia a my sa rovnakých chýb dopúšťame na svojich deťoch.

Žijeme v rýchlej dobe a často v zhone zabúdame na potreby našich najbližších. Zabudneme sa o nich zaujímať a prejavovať im city. Každý pri tom potrebuje z času na čas cítiť, počuť a vidieť, že sa o nich blízka osoba zaujíma, že jej nie je ľahostajný a že ho má niekto rád. U detí je to však nielen potreba, ale priam nevyhnutnosť. Zabúdať na to u detí je fatálna chyba.

Dieťa potrebuje lásku tak, ako rastlina potrebuje pravidelné zalievanie. Všetko to začína v detstve a toto obdobie môže byť začiatkom rôznych psychických problémov, ktoré si dieťa so sebou ponesie po celý život. Nikto však nechce, aby z jeho dcéry či syna vyrástol človek, ktorý je ustavične nespokojný, nedokáže si nájsť svoje miesto v živote, nedokáže byť otvorený a milujúci.

Ako z toho von?

Nie je veľkým tajomstvom, že základom úspechu vo výchove dieťaťa je byť mu dobrým príkladom. Všetko, čo robíte, ako reagujete na rôzne (aj nepríjemné) situácie, ako sa správate voči ostatným ľuďom či zvieratám, ako zaobchádzate s predmetmi vo svojom okolí, či ste hluční, podráždení, nevrlí alebo milí a dobroprajní – to všetko vaše dieťa veľmi pozorne sleduje a učí sa, že vaše správanie je normou a teda je správne sa takto správať. Dieťa nerozlišuje medzi tým, či je vaše správanie v danej situácii správne alebo nie. Bez ohľadu na správnosť vášho konania je preňho vaše konanie normou. A tak sa bude správať i dieťa samotné.

...

Ďalšou podstatnou súčasťou výchovy dieťaťa je bezvýhradne ho milovať. A nie len to – dieťaťu to treba dávať pravidelne a náležite najavo. Dieťa sa nedovtípi, že je milované, potrebuje to počuť, vidieť a cítiť.

Dieťaťu môžete dať svoje pocity najavo v akejkoľvek situácii, pomôžte si pri tom týmito frázami:

 • Ľúbim ťa.
 • Mám ťa rád, aj keď si niečo pokazil.
 • Mám ťa rád, aj keď si ma nahneval.
 • Mám ťa rád, aj keď si na mňa nahnevaný.
 • Mám ťa rád, aj keď si odo mňa ďaleko.
 • Ďakujem.
 • Veľmi rád sa s tebou hrám.
 • Vždy na teba myslím.
 • Si môj najmilší človek.

Tieto vety sa zdajú byť triviálne, v skutočnosti sa však v nich ukrýva obrovská moc. Dieťaťu dávate najavo, že vám na ňom záleží a že má vo vás oporu. A to isté vám zaručene vráti späť (spomínate si na časť o napodobňovaní vášho konania?).

Dieťaťu však netreba iba hovoriť, veľmi dôležité je ho aj počúvať. Dieťa vďaka tomu vie, že sa na vás môže kedykoľvek obrátiť, že bude vypočuté, že sa nemusí báť vyjadriť svoje pocity ale aj obavy. Opäť však platí, že dieťa to neurobí samo, musíte mu trochu pomôcť. Preto sa ho veľa pýtajte a neustále ho počúvajte. Nikdy dieťaťu nehovorte, že teraz naňho nemáte čas a už vôbec nie, že vás jeho problémy či otázky obťažujú, nedajbože nezaujímajú.

 • Vypočujte si, čo vám dieťa chce povedať. Ak z nejakého dôvodu práve nemôžete počúvať, citlivo to dieťaťu vysvetlite a povedzte mu, že sa mu budete hneď venovať. Nezabudnite to čo najskôr aj urobiť.
 • Zaujímajte sa o obľúbené hračky, knihy či rozprávky vášho dieťaťa.
 • Buďte trpezliví najmä vo veku otázok a odpovedí (okolo štyroch rokov veku dieťaťa). Neboli ste iní.
 • Počúvajte pozorne a trpezlivo, v každej situácii.
 • Počúvajte aktívne – premýšľajte nad tým, čo dieťa hovorí, aké pocity a emócie skrýva za obvyklé detské slová.

Ak vaše dieťa nie je dostatočne zhovorčivé, pýtajte sa vy. Pomôcť si môžete týmito otázkami:

 • Čo myslíš, prečo sa to stalo?
 • Nad čím premýšľaš?
 • Čo si myslíš o tom ujovi/tete/chlapcovi/dievčati?
 • Čo ťa dnes najviac potešilo?

Nezabudnite, že pre vaše dieťa ste autoritou. Ste jeho učiteľom, vodcom a bútľavou vŕbou zároveň. Je preto dôležité, aby ste sa tak aj správali. Snažte sa teda neustále dodržiavať tieto pravidlá:

 • Ukazujte, ako sa veci robia a snažte sa naučiť to vaše dieťa.
 • Nebojte sa pozvať dieťa aj do kuchyne, ukážte mu, ako sa pripravujú jednoduché jedlá a umožnite dieťaťu vyskúšať si to. Stačia aj úplné drobnosti, ako napríklad ukladanie syra na toasty, miešanie a podobne. Nezabudnite dieťa pochváliť, ako sa mu to podarilo. Nebojte sa drobného neporiadku, ktorý pri tom vznikne. Je to normálne a rozhodne to nie je dôvod na to, aby ste dieťa nezapíjali do domácich prác.
 • Ukážte dieťaťu, ako sa prezliecť, poskladať a odložiť svoje veci. Nezabudnite dieťaťu vysvetliť, aby to robilo vždy.
 • Ukážte dieťaťu, že sú situácie, kedy sa musí spoľahnúť samo na seba. Ak to okolnosti umožnia, nechajte v niektorých jednoduchých situáciách dieťa, aby si poradilo samo. Ak zlyhá, ukážte mu správnu cestu, ale rozhodne ho nekritizujte a netrestajte.
 • Ukazujte svoju lásku a úctu partnerovi pred zrakom dieťaťa – to je kľúčové, ak chcete, aby dieťa malo úctu k obom rodičom a iným ľuďom. Rozhodne sa s partnerom nehádajte pred zrakom dieťaťa, nikdy partnera neurážajte a ani neohovárajte pred dieťaťom. Na ďalší vývoj charakteru dieťaťa to pôsobí ako jed.

S dieťaťom musíte tráviť veľa spoločných chvíľ. Vyhľadávajte všetky možné príležitosti na spoločnú hru, prechádzku, výlet či malé dobrodružstvo. Práve tieto situácie vám poskytnú čas aj priestor na vzájomné spoznávanie sa a na spoločné rozhovory.

Nezabúdajte tiež svojmu dieťaťu robiť radosť. Schovajte mu občas malé prekvapenia, odmeňujte ho za dobré výkony a doprajte mu, čo má rado. Nezabúdajte však, že najlepšou odmenou je pochvala, dieťa sa nepotrpí na hmotné dary.

Pamätajte: zákazy a príkazy z vás robia autoritatívneho lídra, ak však chcete byť aj morálnou autoritou so skutočným rešpektom, musíte byť dobrým človekom. Deti totiž všetkých ľudí považujú automaticky za dobrých, tých zlých však v úcte nemajú. Mnohí rodičia si často zamieňajú vynútený rešpekt s prirodzenou autoritou. S prekvapením potom sledujú, keď z ich detí vyrastajú zlí ľudia bez úcty k starším a napokon aj k rodičom samotným.