Učiteľka prišla s perfektnou fintou, ako naučiť deti matematiku: Toto by mal skúsiť každý rodič, výsledky sú ohromné!

Pamätáte, ako nám naše mamičky krájali jabĺčka, aby nám vysvetlili základné princípy matematiky a zlomky? Učiteľka z New Yorku Alycia Zimmerman prišla s perfektným nápadom, ako deťom vysvetliť matematiku úplne jednoduchou metódou – pomocou Lega. Jej metóda nemá nijaké jazykové obmedzenia. Stačí, ak namiesto klasického skladania stavebnice Lego, využijete jednotlivé časti na názorne predvedenie jednotlivých matematických vzťahov a vyjadrení – napríklad 1/3, 1/2, polovica z 1/2 a podobne.

Deťom vizuálny príklad umožní, aby matematické vzťahy lepšie pochopili a najmä, aby si ich osvojili. Nejde však o žiadne domnienky, že táto metóda funguje, učiteľka má už teraz so žiakmi skvelé výsledky, najmä s tými, ktorí mali s s týmto predmetom najväčšie problémy. Zmizol strach, negatívny vzťah k predmetu a zlepšil sa celkový prospech aj aktívna účasť detí na hodine. Odporúča, aby tento nápad vyskúšal každý rodič, ktorý chce u detí vybudovať pozitívny vzťah k matematike a docieliť to, aby skutočne pochopili základné matematické vzťahy, ktoré sú predpokladom získavania ďalších vedomostí.

Prečo to funguje?

  • deti majú stavebnicu Lego radi a práve tento pozitívny vzťah môžete pri učení skvele využiť,
  • hravá forma výuky je pre deti atraktívna a namiesto strachu zo zlyhania v nich buduje záujem a aktivitu,
  • deti si môžu inak abstraktné matematické vzťahy „ohmatať“, tak sa z jednoduchého vnemu stáva komplexný, ktorý sa dlho udrží v pamäti,
  • zlepšuje sa aj jemná motorika detí,
  • budujete dlhodobo pozitívny vzťah k učeniu.

Príklady, ako učiť matematiku pomocou Legaň

 

zdroj: designyoutrus

Dnes najobľúbenejšie