Toto by malo byť hotové pred inštaláciou brány do vašej garáže

Každá garáž potrebuje svoju garážovú bránu, inak vaše auto nebude v maximálnom bezpečí. Ak aktuálne plánujete výstavbu garáže, ešte pred jej realizáciou by ste si mali vybrať aj garážovú bránu. Tak jej dokážete maximálne prispôsobiť charakter stavebného otvoru a tiež sa vyhnete zbytočnému búraniu. Nová garážová brána by mala byť inštalovaná následne po dokončení všetkých stavebných prác.

Hotové omietky a precízna izolácia najmä v ostení

Výrobcovia garážových brán odporúčajú pred montážou mať stavbu garážovej brány dokončenú. A to aj omietnutie stien z vonkajšej a vnútornej strany, pretože brána by týmto stavebným procesom mohla klásť prekážku, a tak by nemuseli byť vykonané precízne. To isté platí aj o izolácii, ktorej by ste mali venovať pozornosť najmä v ostení, teda v oblasti múrov v bezprostrednom kontakte s garážovou bránou. Ak by izolácia nebola aplikovaná dostatočne, práve v týchto miestach by dochádzalo k vlhnutiu, a teda aj k znehodnocovaniu muriva.

Predpripravené rozvody konzultované s výrobcom garážových brán

Veľmi dôležité je aj vybudovanie potrebných elektrických rozvodov v prípade, že do svojej garáže chcete bránu s automatickým otváraním. Ich mechanizmus si vyžaduje potrebné inštalácie a predprípravu na riadiacu jednotku a pohon brány. V tomto bode treba vždy spolupracovať s výrobcom brán a dané elektroinštalácie vybudovať priamo na základe jeho odporúčaní. Inak sa môže stať, že rozvody bude treba upraviť po ukončení všetkých stavebných prác, čo zbytočne zvyšuje vaše náklady. Prípadne sa môžu vyskytovať občasné problémy s otváraním garážovej brány.

Podlaha ovplyvňuje rozmery brány

Síce podlahu v garáži väčšina ľudí nerieši, no v procese montáže garážovej brány je dôležitá. Opäť musí byť hotová, ideálne už vtedy, keď brána prichádza do výroby. Hrúbka podlahy totiž priamo ovplyvňuje výšku stavebného otvoru garáže, a teda aj finálne rozmery garážovej brány.

Inzercia

Inzercia

Platená inzercia. Články s týmto označením nie sú redakčným obsahom portálu. Viac informácií o možnostiach spolupráce nájdete na www.dobremedia.sk.

Dnes najobľúbenejšie