Používate vôbec táto tlačidlá na klávesnici? Neuveríte, ako vám uľahčia prácu na PC – je to tak jednoduché!

Bežnému človeku stačia v rámci klávesnice len základné klávesy s písmenami, číslami, medzerníkom, Enterom a podobne. Tie v najvrchnejšom rade, čiže F1 až F12, takmer vôbec neužívajú, pretože jednoducho nevedia, na čo všetky slúžia a aké ďalšie klávesy, resp. akú kombináciu, treba použiť. Veľa z nich pritom skutočne urýchľuje veci, aké robíme na počítači často. Viete, na čo klávesy F1 až F12 slúžia?

F1 – pomoc a edukácia

Kombinácia kláves F1 a Windows vám umožní získať pomoc, kde sa napríklad dá naučiť základom používania Windowsu. Pri stlačení samostatnej klávesy F1 sa vám zas otvorí centrum pomoci.

F2 – premenovanie súboru a Word

Samotná klávesa F2 umožní rýchlo premenovať vybraný súbor alebo priečinok. Kombinácia Ctrl+Alt+F2 otvorí okno dokumentu v programe Microsoft Word a Ctrl+F2 zobrazí náhľad tlače vo Worde.

F3 – vyhľadávanie slov

Stlačením klávesy F3 sa vám zobrazí políčko určené na vyhľadávanie predmetných výrazov v rámci stránky, ktorú máte práve otvorenú.

F4 – zatváranie okien

Kombinácia kláves Alt a F4 zatvorí okná, ktoré máte otvorené.

Najlepšie nápady na váš e-mail

Nechajte sa inšpirovať! Každý deň vám pošleme súhrn najlepších nápadov priamo na váš e-mail.

F5 – obnovenie stránky

Stlačením klávesy F5 obnovíte, resp. necháte znovu načítať stránku.

F6 – zadanie novej adresy

Stlačením klávesy F6 môžete rýchlo zadať novú adresu webovej stránky, ktorú chcete navštíviť, a to priamo z konkrétnej, už otvorenej webovej stránky.

F7 – kontrola pravopisu

Samostatná klávesa F7 umožňuje kontrolu pravopisu a gramatiky v textových dokumentoch. Stlačením Shift+F7 spustíte kontrolu synoným označeného slova.

F8 – núdzový prístup

Táto klávesa umožní dostať sa do menu Štart vo Windowse, používa sa na prístup k systému Windows v núdzovom režime.

F9 – obnovenie a maily

Klávesa F9 umožňuje obnovenie dokumentu v programe Microsoft Word, odosielanie a prijímanie mailov v aplikácii Microsoft Outlook a pri niektorých notebookoch aj zníženie jasu obrazovky.

F10 – panel ponúk

Stlačenie F10 otvorí panel ponúk otvorenej aplikácie. Kombinácia Shitf+F10 sa správa podobne ako klik pravou časťou myši na zvýraznenú ikonu, súbor či internetový odkaz.

F11 – celá obrazovka

Klávesa F11 premení otvorené okno na režim celej obrazovky. Pre vrátenie stránky do pôvodného zobrazenia je opäť potrebné stlačiť F11.

F12 – Word

S klávesou F2 sa dá urýchliť pár vecí súvisiacich s Wordom. Jej stlačenie otvorí možnosť uloženia dokumentu. Ctrl+F12 otvorí dokument v programe Word, Shift+F12 uloží dokument, Ctrl+Shift+F12 vytlačí dokument.