Tepelné čerpadlá ako neodmysliteľná súčasť najambicióznejších plánov v histórii ľudstva

Trhy s tepelnými čerpadlami v Českej republike a na Slovensku rastú už 10 rokov za sebou, pričom tento rast by mal podľa dát Európskej asociácie pre tepelné čerpadlá pokračovať a akcelerovať. Sú to práve krajiny strednej a východnej Európy, kde dnes trhy s tepelnými čerpadlami rastú najviac, najmä s ohľadom na historickú „stratu“ spôsobenú nedostupnosťou tepelných čerpadiel v 70. a 80. rokoch minulého storočia a až relatívne nedávno zavedené podpory na rozšírenie tohto zdroja tepla . Ak dnes chystáte projekt na stavbu vlastného domu, uvažujete o nahradení existujúceho zdroja tepla novým, toto by ste mali vedieť…K prvému významnému rozšíreniu tepelných čerpadiel došlo v 70. rokoch minulého storočia, v časoch tzv. ropného šoku, kedy výrazne rástli nielen ceny ropy, ale aj vykurovacieho oleja, v tej dobe často využívaného paliva. Ešte dnes môžeme v Škandinávii, kde majú tepelné čerpadlá dlhú tradíciu, nájsť funkčné jednotky zapojené v tejto dobe. Dnes sú tepelné čerpadlá významnou súčasťou mixu zdrojov tepla pre domácnosti i podniky, podľa Európskej asociácie pre tepelné čerpadlá, v Európe je teraz uvedených do prevádzky cca 13 900 000 tepelných čerpadiel.

Predaje tepelných čerpadiel podľa typu za rok 2017

Zatiaľ čo na „tradičných“ trhoch s tepelnými čerpadlami dominujú v predajoch jednotky typu vzduch/vzduch, v strednej Európe sú to zariadenia typu vzduch/voda. Tieto rozdiely sú dané historickým vývojom, a tiež cenou, kedy tepelné čerpadlá vzduch/vzduch sú najlacnejším typom čerpadiel.

Vyššie uvedené platí pre situácie, keď je teplo z tepelných čerpadiel dodávané tzv. lokálne, t. j. čerpadlom umiestneným v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti. Naprieč Európou však nájdete projekty diaľkových dodávok tepla vyrobeného tepelnými čerpadlami, pričom tu sú využívané tepelné čerpadlá zem/voda.

Naprieč strednou Európou, trhy s tepelnými čerpadlami by mali v najbližších rokoch rásť ešte rýchlejšie ako doteraz, pričom existujúce odhady Európskej asociácie pre tepelné čerpadlá v dobe svojej publikácie nepočítali s masívnou podporou obnoviteľných zdrojov tepla, ktorá prichádza ako súčasť plánu na obnovu ekonomík krajín Európskej únie. Už dnes pritom môžeme počuť, že plány na podporu obnoviteľných zdrojov tepla sú „najodvážnejšími plány svojho druhu v histórii ľudstva“. Situáciu by sa tak dalo prirovnať k automobilovému priemyslu, kde takisto existujú tlaky na prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie. Na rozdiel od automobilového priemyslu, tepelné čerpadlá nepotrebujú žiadnu zvláštnu infraštruktúru (dobíjacia stanica), „palivo“ pre výrobu tepla si odoberajú zo svojho okolia, či už v podobe vzduchu alebo geotermálneho tepla. S ohľadom na tento fakt možno predpokladať, že odklon od tradičných zdrojov tepla, a to vrátane zemného plynu, bude rýchlejší a masívnejšie ako odklon od dieselových motorov.

Najlepšie nápady na váš e-mail

Nechajte sa inšpirovať! Každý deň vám pošleme súhrn najlepších nápadov priamo na váš e-mail.