Chcete na konečne naučiť anglicky: Stačí vám 10 minút denne a táto geniálna pomôcka!

Časy v anglickom jazyku s príkladmi

Všetci, ktorí sa začínajú učiť angličtinu čelia rovnakému problému: pochopiť všetky časové formy. Keďže je v slovenčine len jeden tvar (robím) a angličtine štyri – jednoduchý  (Simple / Indefinite), priebehový (Continuous / Progressive), predprítomný (Present Perfect) a predprítomný priebehový (Perfect Continuous), pochopenie tomuto jazyku je omnoho komplikovanejšie. A každá z týchto foriem sa navyše vyskytuje  v troch časoch: prítomnom (Present), budúcom (Future) a minulom (Past).

Dnes vám predstavujeme zrozumiteľnú tabuľku anglických časov, ktorá pomohla pri výučbe angličtiny nielen začiatočníkom, ale aj ľuďom ktorí majú len základy, prípadne sa chcú k precvičeniu jazyka vrátiť.

Táto tabuľka berie do úvahy komplexnú anglickú časovú následnosť, preto obsahuje 16 foriem namiesto základných 12. Pravidlá posledného riadku predstavujú štruktúru viet v minulosti, ktoré sa vzťahujú na udalosti v budúcnosti: «Myslel som si, že to bude…» alebo «Hovorila som ti…».

Už sa musíte bifľovať frázy, toto máte pohromade na jednom mieste! Vyhraňte si 10 minút na každý deň. Prax dokazuje, že najlepšie výsledky prinesú pravidelné (čiže denné) krátke cvičenia. Systematický prístup vždy bude mať lepšie výsledky ako chaotický.

времена в английском языке с примерами© DepositPhotos

Pred tým ako sa budete učiť, spomeňte si na životné situácie a jednoduchými vetami ich skúste napísať na papier. Na jeden deň vám bude stačiť 15 viet. Povedzte si každú vetu nahlas v každom čase – podľa tabuľky. Skúste si sami pre seba predstaviť, v akom čase sa nachádzate a v akom kontexte by ste danú vetu hovorili. Vizuálne myslenie pomôže vášmu mozgu spomenúť si na slová rýchlejšie, pretože budú zviazané s vašimi spomienkami a emóciami – to je najefektívnešia forma učenia.

Z hľadiska pochopenia a správneho aplikovania pravidiel angličtiny, sú veľmi dôležité predložky. Tie hrajú v jazyku podstatnú úlohu a dokonca aj odborní lektori uvádzajú, že ich znalosť a správne osvojenie si, je základným predpokladom ďalšieho pokroku. Predložky dokážu celkom zmeniť význam písaného aj hovoreného prejavu a v angličtine ich môžete použiť vo viacerých významových rámcoch . Máme pre vás skvelú pomôcku, ako sa predložky naučiť chápať rýchlo, jasne a prekonať tak jednu z najväčších mentálnych bariér, ktoré predstavuje učenie sa cudzieho jazyka.

Toto vás naučí používať predložky

Ťahák najdôležitejších predložiek a pravidiel ich používania

Pripravili sme pre vás aj vizuálnu ukážku, ktorá deklaruje význam najdôležitejších predložiek.

1

Ďalšie dôležité predložky:

at
poloha
v určitom čase

She is at school.
She is sitting at my table.
Let us meet at 5 p.m.!

 

in
poloha
čas (mesiace, roky)
v nejakom jazyku

He is in the study.
The book is in my table.
Summer begins in June.
It took place in 2002.
This article is written in English.

 

on
poloha (v horizontálnej i vertikálnej polohe)
venované nejakej téme
čas (dni)

The book is on my table.
The picture is on the wall.
This is an article on history.
I was born on the 5th of November.

 

from
smer (odkiaľ)
čas (od)

The train is coming from Moscow.
Take the pencil from the table.
I’ll be busy from 10 a.m.

 

to
smer (kam)
čas (do)

We came to Moscow.
They went to the theatre.
I’ll be busy from 10 p.m. to 3 p.m.
Give this book to me.

 

since
čas (od určitého času)

I’ll have a rest since July till August.

 

till
čas (do určitého času)

Till Friday I’ll be very busy.

 

into
smer (vnútorný)

Put the book into the bag.

 

onto
smer (na povrch niečoho)

Put the pen from the drawer onto the table.

 

before
čas (predtým, než)

The accident took place before our era.

 

after
čas (po)

I went there after the stopped.

 

about
o (relatívne)miesto (okolo, približne)
čas (približný údaj)

Please, tell me about him.
Come about 2 p.m.
It was about noon, when she came home.

 

for
čas (v stanovenom období – v dňoch, rokoch)
pre
smer (odísť pre niečo)

I have lived there for 2 years.
I went for a walk.
That is a present for you.
We left for St. Petersburg at 10 p.m.

 

during
doba (v priebehu času)

I was in the countryside during my weekend.

 

of
genitív (z koho? z čoho?)
o (relatívne)

All the students of this group passed the exams perfectly.
You must never think of him badly.

 

with
s – inštrumentál
spolu
od (prekvapenia, strachu)

We write with pens.
He went to the station with her.
His face was pale with fear.

 

by
kým?
umiestnenie (blízko, vedľa)
čas (po určitú dobu)

This poem was written by Pushkin.
He was standing by the window.
He had already come by 3 p.m.

 

between
poloha (medzi dvoma objektami)

The father divided the apples between his 2 sons.

 

among
miesto (medzi viacerými objektami)

The farther divided the apples among all his children.

 

except (for)
s výnimkou

Everybody likes it except me.

 

besides
okrem toho

There were 5 boys in the room besides me.

 

over
cez (ponad)

A flight over the lake — полёт над озером.
Over the last five years — за последние пять лет.

 

below
pod (napr. pod nulou)

 

out
von, vonku

My crossbow is already out.

 

behind
za niečím

The sun is behind a cloud.

 

Cudzí jazyk je v dnešnej dobe veľmi dôležitý. Veľkú rolu v jeho učení zohráva aj váš prístup a tiež pravidelná a systematická práca. Želáme vám veľa úspechov pri učení sa anglického jazyka!

Aké tipy pomohli vám alebo vašim blízkym rýchlo sa naučiť po anglicky? Podeľte sa o svoje zlepšováky v komentároch!

Dnes najobľúbenejšie