Svetový unikát v Poľsku: Dom, ktorý sa vznáša!

Projekt s názvom Izabelin House, ktorý predstavila skupina poľských architektov, okamžite pritiahol pohľady širokej verejnosti. Dom, ktorý vidíte na obrázku pôsobí, akoby sa ľahko vznášal nad zemou v pokojnom lese.

Pýtate sa, ako je to možné? Samozrejme, nejde o obdobu Aladinovno zázračného koberca. Dom v skutočnosti predstavuje vizuálnu ilúziu, vytvorenú obrovskými zrkadlami, umiestnenými v spodnej časti domu. Zrkadlá sú však umiestnené len z jednej strany, pri pohľade spredu je preto zrejmé, že ide o klasickú stavbu s pevnými základmi.

Hoci je celý projekt stále vo fáze plánov a a doťahovania posledných detailov, vyvstáva otázka, ako na nezvyčajnú stavbu zareagujú zvieratá? Tie môžu byť totiž prítomnosťou zrkadiel zmätené a hrozí tak nebezpečenstvo poranenia pri kontakte s obrovskou sklenenou plochou. Architekti uvádzajú, že dom bude vybavený špeciálnymi zvukovými vibráciami, ktoré budú zvieratá upozorňovať na prekážku, ktorá sa pred nimi nachádza. Ako dom obstojí v kontakte s realitou však ukáže až konečná realizácia tohoto ambiciózneho projektu.

zdroj: reformarchitek

Dnes najobľúbenejšie