Krajčírka radí: Toto sú nevyhnutné nastavenia šijacieho stroja, aby správne fungoval!

Šijací stroj sa už stáva nevyhnutnou súčasťou našich životov. Pred prvým použitím je však nevyhnutné jeho správne nastavenie, aby sa vaše projekty podarili. Dnes si teda povieme, čo všetko je potrebné urobiť, aby sme sa mohli pustiť do šitia.

Foto: pixabay.com

Nastavenie napätia hornej nite

Zvolenie správneho napätia hornej nite je veľmi dôležité. Od toho sa totiž odvíja vzhľad a pevnosť stehu. Napätie nite je závislé na hrúbke, aj tvrdosti látky, ako aj na množstve vrstiev. Horná a spodná niť sa musia vzájomne preväzovať v prostriedku dvoch vrstiev látky. V stehu by nemali byť žiadne medzery, ani viditeľné uzly. Steh by mal byť hladký. Čím vyššie číslo pri nastavení napätia hornej nite zvolíte, tým viac bude utiahnutá horná niť.

Príliš dotiahnuté napätie hornej nite

Ak je vidieť spodnú niť na lícnej strane látky, napätie hornej nite je príliš dotiahnuté. Povoľte horné napätie otočením regulátora smerom k nižšiemu číslu.

Príliš uvoľnené napätie hornej nite

Ak je vidieť hornú niť na rubovej strane látky, napätie hornej nite je príliš voľné. Dotiahnite hornú niť otočením regulátora smerom k vyššiemu číslu.

Nastavenie napätia hornej nite

Nastavenie napätia spodnej nite

Najlepšie nápady na váš e-mail

Nechajte sa inšpirovať! Každý deň vám pošleme súhrn najlepších nápadov priamo na váš e-mail.

Nastavenie napätia spodnej nite

Šijacie stroje s horizontálnym chapačom si pri bežnom šití nevyžadujú špeciálne nastavenie. V špecifických prípadoch je však potrebné nastaviť toto napätie pomocou skrutky v cievkovom púzdre. Vyberte cievkové púzdro a otočte skrutku doprava na dotiahnutie, alebo doľava pre uvoľnenie spodnej nite.

Krčenie látky počas šitia

Foto: pixabay.com

V prípade, že začnete šiť a látka sa vám pri šití krčí, pravdepodobne máte zle navlečenú niť, alebo znečistený napínač hornej nite. Je veľmi dôležité, aby bola niť navlečená v smere navliekacej dráhy. Pravou rukou uchopte špulku nite na stroji a pevne pridržte tak, aby sa niť nemohla odvíjať. Ľavou rukou urobte vyvlečenou niťou za strojom 2 – 3 ľahké, krátke, trhané pohyby. Týmto zabezpečíte, že niť zapadne do napínača hornej nite.

Ďalšie užitočné informácie

Zapnutie šijacieho stroja

Navinutie nite na cievku a navlečenie spodnej nite

Navlečenie vrchnej nite s manuálnym aj automatickým navliekačom

Výber stehu a začatie šitia

Funkcia spätného šitia

Nastavenie dĺžky a šírky stehu

Výmena ihly a údržba šijacieho stroja

Zdroj: youtube.com

Foto: pixabay