Ako sa starať o drevené okná (prichádza najlepší čas na ich údržbu)

Poctiví buďte hlavne pri vnútorných rámoch okna, ktoré sú vystavované výkyvom počasia.

Okná poškodené škodcami môžu predstavovať väčšie tepelné straty, horšiu schopnosť izolácie a v pokročilom štádiu poškodenie viditeľne zhorší aj vzhľad. Súčasné teplé dni sú najlepším časom na to skontrolovať, aké stopy na oknách zanechala zima.

Minimálne dvakrát ročne, ideálne s nástupom a odznievaním zimy, je žiadúce rámy okien natrieť saponátom. Poctiví buďte hlavne pri vnútorných rámoch okna, ktoré sú vystavované výkyvom počasia.

Saponát po očistení zotrite a rámy následne natrite balzamom (ak máte zánovné okná, pravdepodobne ste balzam dostali od spoločnosti, ktorá Vám okná robila).

Ak máte staršie okná, ktoré neboli behom výroby impregnované, je dôležité priebežne kontrolovať stav dreva. Hľadajte najmä malé dierky signalizujúce prítomnosť škodcov, fľakov či výskytu húb. Pokiaľ niečo z toho uvidíte, neváhajte na konci nasledujúcej vykurovacej sezóny začať s renováciu okien.

Renovácia okien krok za krokom

  1. okná vysaďte z pántov a rozmontujte
  2. odstráňte pôvodný náter a drevo očistite, odmastite
  3. skontrolujte dôkladne stav dreva a snažte sa nájsť všetky stopy škodcov
  4. drobné poškodenia vyriešte nanesením tmelu
  5. po zaschnutí tmelu naneste na rámy impregnáciu
  6. po zaschnutí impregnácie naneste lazúru (tenkovrstvovú či hrubovrstvovú, v závislosti na požadovanom výslednom efekte
  7. proces nanášania lazúry opakujte dovtedy, kým lazúra začne na ráme vytvárať súvislý „film“, t.j. drevo prestane lazúru vsakovať
  8. lazúru nechajte riadne vyschnúť, rámy otrite suchou handričkou, okna nasledovne zmontujte a nasaďte späť do pántov

 

Životnosť lazúry?

Určite Vás zaujíma, aká je životnosť lazúry pri správnej údržbe. Výrobcovia bežne uvádzajú životnosť až 3 roky pri tenkovrstvovej lazúre a 5 rokov pri hrubovrstvovej. V praxi je však možné dosiahnuť životnosť dlhšiu.

...

Samozrejme záleží na podmienkach, ktorým je lazúra vystavená. Dlhšiu životnosť môžete očakávať pri oknách, ktoré nie sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu a vlhkosti. Aj po renovácií okien dodržujte pravidlá údržby, t.j. minimálne dvakrát ročne okenné rámy očistiť saponátom a balzamom.