Konečne viem, kedy počítač vypnúť a kedy ho len uspať: Tu je vysvetlenie!

Možno ste si položili nasledujúcu otázku: „Mám počítač každú noc vypnúť alebo ho nechať zapnutý?“

Ponechanie zapnutého počítača alebo jeho vypnutie bolo od jeho počiatkov predmetom určitých sporov.

Na jednej strane sú tí, ktorí ho nechávajú zapnutý aj niekoľko dní, ba dokonca týždňov, a na druhej strane takí, ktorí ho každý večer vypínajú.

 

 

...

Vďaka portálu vosveteit vám objasníme, ktorý z týchto krokov je správny, resp. či existuje jednoznačná odpoveď. 

Často počúvame, že by sme sa mali vyhýbať vypínaniu počítača, aby sme šetrili batériu.

Mnohí ľudia ho preto po použití nevypínajú a namiesto toho ho uvedú len do režimu spánku.  

Ktorá možnosť je správna – vypnúť, uspať, či nechať hibernovať?

 

 

Keď sa chystáte vypnúť počítač, okrem tejto možnosti si môžete zvoliť aj možnosť „uspať“ a niektoré počítače majú aj režim hibernácie. 

Vďaka tomu má zariadenie nižšiu spotrebu energie a oproti úplnému vypnutiu má tú výhodu, že behom pár sekúnd je znovu pripravené na užívanie. 

Problém môže nastať pri náhlom výpadku elektrickej energie, kedy môžete prísť o všetky neuložené dáta.

Čo sa týka hibernačného režimu, ten je oproti klasickému „spánku“ zariadenia bezpečnejší, pretože aplikácie svoje dáta uložia na disk, čo zabezpečí, že sú v bezpečí aj počas neočakávaného výpadku elektriny. 

 

 

Opätovné naštartovanie počítača z hibernačného režimu však trvá o niečo dlhšie, čo niektorí môžu vnímať ako jeho miernu nevýhodu.

V režime spánku, aj hibernácie ide v podstate o to isté, a to o spôsob, ako šetriť spotrebu elektrickej energie a súčasne o možnosť ponechať všetky programy otvorené. 

V prípade, že si zvolíte možnosť úplného vypnutia, zavriete všetky programy okrem jadra operačného systému, Windows Kernel.

To sa stará o spoluprácu hardvérovej a softvérovej stránky počítača.

Pri reštartovaní počítača dochádza k vypnutiu všetkých programov, nevynímajúc Windows Kernel. 

Uspať alebo vypnúť počítač po každom použití?

 

 

Mnohí používatelia počítačov a notebookov si kladú otázku, či je lepšie počítač každú noc vypnúť alebo ponechať v spánkovom režime.

Pri hľadaní jednoznačnej odpovede treba brať do úvahy niekoľko dôležitých faktorov. 

Výhodou spánkového režimu je napríklad aj to, že počas zdanlivej nečinnosti zariadenia môžu prebehnúť niektoré naplánované činnosti, ako sú napríklad rôzne aktualizácie alebo kontrola zariadenia prostredníctvom antivírusového programu.

Vyhnete sa tak čakaniu na ukončenie zdĺhavých procesov, ktoré by vám znemožnili užívanie počítača počas dňa.

Pár hodín, či dní v spánkovom režime raz za čas neuškodí žiadnemu zariadeniu.

Problém by mohol nastať v prípade dlhodobého nastavenia na režim spánku, čo by mohlo viesť k ťažkostiam s výkonom.

V tomto prípade by mohlo pomôcť reštartovanie zariadenia. 

Vďaka tomu sa všetky programy zatvoria a vyčistí sa pamäť.

Používatelia, ktorí nechávajú svoj počítač, či notebook, pravidelne v spánkovom režime, by ho na odporúčanie odborníkov mali aspoň raz týždenne reštartovať. 

Kedy sa odporúča počítač úplne vypnúť?

 

 

Ak sa nechystáte počítač použiť nasledujúcich 8 a viac hodín, potom je lepšie úplne ho vypnúť.

Vďaka tomu bude na druhý deň pripravený bez toho, aby sa spomalil jeho výkon.

A tu sa dostávame k akémusi základnému pravidlu, ktoré môže byť dôležitou pomôckou pri rozhodovaní.

Ak viete, že budete počítač v krátkej dobe opäť potrebovať, je lepšie ho len uspať.

Naopak, v prípade, že sa k používaniu počítača vrátite až na druhý deň, či neskôr, je lepšie ho vypnúť.

Dôvodom je, že nie je dobré ho vypínať a zapínať niekoľkokrát v priebehu krátkeho časového úseku.

 

 

Vysvetlenie

Pri zapínaní štartuje počítač všetky procesy od nuly, na čo spotrebuje o niečo viac energie. 

Keby ste to robili príliš často, môže tiež nastať rýchlejšie opotrebenie komponentov.

Z toho vyplýva, že v otázke, či vypnúť alebo uspať zariadenie, je dôležitým rozhodujúcim faktorom čas, počas ktorého plánujeme nechať zariadenie nečinné. 

Rekapitulácia

 

 

Počítač alebo notebook vypíname vtedy, keď sme ukončili všetky aktivity na dlhšiu dobu a plánujeme sa k nemu vrátiť najskôr o 8 a viac hodín.

V prípade, že budeme v krátkom časovom úseku zariadenie znovu používať, je lepšie ho uviesť iba do režimu spánku alebo hibernácie. 

Ak máte naplánované dôležité aktualizácie, počítač na noc nevypínajte, ale uspite, aby mohli prebehnúť v čase, keď počítač nepoužívate.

Veľa šťastia!

Foto: pexels
Foto: unsplash
Foto: pixabay
Foto: unsplash
Foto: unsplash
Foto: pixabay
Foto: pixabay