Jednoduchá pomôcka ako vaše deti naučiť počty: Matematika im s týmito trikmi už viac nebude robiť problémy!

Veľa detí má v škole problém s matematikou a potom sa kvôli tomu trápia a sú frustrované. Našťastie múdre hlavičky vymysleli triky, ktoré pomôžu aj deťom, ktorým ide matematika ťažšie. Je to tiež skvelá pomôcka pre učiteľov, ako to deťom trošku zjednodušiť :)

Veľa detí má v škole problém s matematikou a potom sa kvôli tomu trápia a sú frustrované. Našťastie múdre hlavičky vymysleli triky, ktoré pomôžu aj deťom, ktorým ide matematika ťažšie.

Je to tiež skvelá pomôcka pre učiteľov, ako to deťom trošku zjednodušiť :)

 

Finta s prstami pri násobení číslom 9

 

Násobenie číslom 9 je ľahšie ako si myslíte

 

Tajomstvo násobenia čísla 11

 

Predstavte si nasledujúci príklad:

63 x 11 = ?

 

Ak ho chcete vyriešiť, stačí spočítať čísla 6 + 3 = 9 a potom tento výsledok umiestniť medzi čísla 6 a 3. Riešenie je teda 693. Toto je však iba polovica z toho, čo potrebujete vedieť.

Predstavme si teraz príklad:

85 x 11 = ?

 

Napriek tomu, že 8 + 5 = 13, odpoveď nie je 8135! Tak, ako v predchádzajúcom príklade, teraz sa číslo 3 z výsledku (13) pridá medzi čísla 8 a 5. Avšak číslo 1 sa priráta k číslu 8 na začiatku výsledku. Takto dostanete správne riešenie, ktorým je 935!

  

Dá sa táto metóda aplikovať na príklady, v ktorých je väčší počet číslic? Samozrejme!

Je to síce trochu komplikovanejšie, ale nenechajte sa tým odradiť!

Napríklad: 13432 x 11 – odpoveď bude začínať 1 a končiť 2, pričom ďalšie čísla treba spočítať nasledovne: 1+3 = 4, 3+4 = 7, 4+3 = 7 a 3+2 = 5. Výsledok je teda 147752.

Hravé počty s číslom 1

 

Násobenie trojciferného čísla jednociferným

 

Všetko, čo musíte urobiť, aby ste sa jednoducho dopracovali k výsledku je to, že rozdelíte tento veľký príklad na niekoľko malých. Ukážeme si to na príklade 340 x 7. Číslo 340 rozdelíme a čísla 300 a 40.

Teraz vynásobíme 300 x 7 a 40 x 7 osobitne. Výsledky oboch príkladov spočítame a dostaneme výsledok: 2 100 + 280 = 2380

Druhá mocnina dvojciferných čísel končiacich číslom 5

 

Ak potrebujete vypočítať druhú mocninu dvojciferného čísla, ktoré končí číslom 5, postupujte podľa tohto vzoru.

Príklad:

druhá mocnina čísla 85

(85 x 85) = krok č. 1: Vynásobte prvú číslicu prvou číslicou navýšenou o 1. 8 x (8 + 1) = 72; krok č. 2: Pridajte výsledok pred číslo 25, čiže 7225. Takto isto postupujte aj pri ďalších dvojciferných číslach, ktoré končia číslom 5.

Delenie číslom 5

 

Delenie veľkých čísel číslom 5 je veľmi jednoduché. Stačí vynásobiť číslo, číslom 2 a presunúť desatinnú čiarku.

Príklad:

 

235/5 – Vynásobte číslo 235 x 2 = 470. Teraz stačí presunúť desatinnú čiarku o jeden znak doľava: 47,0 alebo iba 47.

 

Spôsob, ako ľahko vypočítať percentá akéhokoľvek čísla

 

Ak chcete nájsť percento čísla (napríklad 40% zo 600), vydeľte obe čísla číslom 10 a výsledky vynásobte medzi sebou (4 x 60 = 240).

Metóda motýľa na sčítanie a odčítanie zlomkov

 

Zo zložitého násobenia urobte jednoduché príklady.

 Tento trik je ako kúzlo s číslami. Stačí len vedieť, že každé číslo z príkladu, treba odpočítať od čísla 100.

Výsledky potom sčítame a súčet opäť odpočítame od čísla 100. Takto dostaneme prvú časť výsledku.

Vynásobením týchto dvoch čísel dostaneme druhú časť výsledku.

Ďalší spôsob ako násobiť veľké čísla

 

Zábavné počítanie pomocou lega

Pamätáte, ako nám naše mamičky krájali jabĺčka, aby nám vysvetlili základné princípy matematiky a zlomky? Učiteľka z New Yorku Alycia Zimmerman prišla s perfektným nápadom, ako deťom vysvetliť matematiku úplne jednoduchou metódou – pomocou Lega. Jej metóda nemá nijaké jazykové obmedzenia. Stačí, ak namiesto klasického skladania stavebnice Lego, využijete jednotlivé časti na názorne predvedenie jednotlivých matematických vzťahov a vyjadrení – napríklad 1/3, 1/2, polovica z 1/2 a podobne.

Deťom vizuálny príklad umožní, aby matematické vzťahy lepšie pochopili a najmä, aby si ich osvojili. Nejde však o žiadne domnienky, že táto metóda funguje, učiteľka má už teraz so žiakmi skvelé výsledky, najmä s tými, ktorí mali s s týmto predmetom najväčšie problémy. Zmizol strach, negatívny vzťah k predmetu a zlepšil sa celkový prospech aj aktívna účasť detí na hodine. Odporúča, aby tento nápad vyskúšal každý rodič, ktorý chce u detí vybudovať pozitívny vzťah k matematike a docieliť to, aby skutočne pochopili základné matematické vzťahy, ktoré sú predpokladom získavania ďalších vedomostí.

Prečo to funguje?

  • deti majú stavebnicu Lego radi a práve tento pozitívny vzťah môžete pri učení skvele využiť,
  • hravá forma výuky je pre deti atraktívna a namiesto strachu zo zlyhania v nich buduje záujem a aktivitu,
  • deti si môžu inak abstraktné matematické vzťahy „ohmatať“, tak sa z jednoduchého vnemu stáva komplexný, ktorý sa dlho udrží v pamäti,
  • zlepšuje sa aj jemná motorika detí,
  • budujete dlhodobo pozitívny vzťah k učeniu.

Príklady, ako učiť matematiku pomocou Lega

Pytagorova tabuľka

Poznáte ju? Možno ste sa vďaka nej násobilku učili aj vy, dnes už sa však toľko nepoužíva, a to je škoda. Tento známy ťahák neobsahuje žiadne informácie naviac, iba číslice. Je na ňom teda iba to, čo dieťa potrebuje, a to je tromfom. Deti si vďaka nej precvičia násobenie, no hlavne ich prinúti logicky myslieť. Memorovanie násobilky nie je také spoľahlivé, ako keď deti budú pri učení nad násobilkou premýšľať.

Akonáhle deti tabuľku chytia do ruky, začnú analyzovať vzťahy medzi číslami a na veľa vecí prídu samy. Tým si nielen že zlepšia logické myslenie, ale násobilka pre nich nebude taká nudná a zapamätajú si ju tak, že ju budú vedieť aj o polnoci.

Šikovná pomôcka takmer upadla do zabudnutia, stále sa však dá zohnať. Nájdete ju aj na internete alebo si ju môžete poľahky vyrobiť aj sami doma.

Matematika je obávaným predmetom, preto je užitočné, ak pomôžete deťom vytvoriť si ku nej dobrý vzťah.
Matematika je obávaným predmetom, preto je užitočné, ak pomôžete deťom vytvoriť si k nej dobrý vzťah.Foto: Pixabay
Zdroj: takprosto.cc

Picture of Miroslava

Miroslava

Redaktorka magazínu To je nápad!

Dnes najobľúbenejšie