Perfektný ťahák na meranie aj bez pravítka, či metra: Jednoduchá pomôcka!

Potrebujete si niečo zmerať a nemáte po ruke meter, ani pravítko?

Prezradíme vám dva spôsoby merania, ktoré sa vám v takej chvíli môžu hodiť.

Je to veľmi jednoduché.

 

 

Postupujte podľa týchto rád z portálu napadovy.blog.

Postup pri meraní látky

Ak potrebujete zmerať 1 meter látky alebo lana, vezmite si koniec lana, omotajte si ho okolo časti paže od dlane po lakeť.

Dĺžka predlaktia u ľudí je v priemere 46 – 50 cm, takže ak si materiál 1-krát omotáte, je to približne 1 m.

Zaujímavosťou je, že časť ukazováka (od prvého kĺbu po druhý kĺb) je 2,5 cm a dĺžka palca je približne 5 cm. 

Ak potrebujete odmerať 10 cm, zovrite ruku do päste a odmerajte si ruku cez hánky od jedného okraja po druhý.

Samozrejme, každý človek má inú veľkosť ruky, ale rozdiel je malý.

Takže pre približné merania je táto metóda akurát.

Je dobré zmerať si ruku aspoň raz, aby ste v prípade potreby mali čo najpresnejšie rozmery.

 

 

Ako diskrétne vybrať prsteň?

Ak potrebujete vybrať pre niekoho prsteň a chcete to urobiť diskrétne, použite túto metódu.

Pomôže vám kľúč.

Napríklad kľúč 13-tka sa rovná veľkosti prsteňa 15,5, čo je najmenšia veľkosť dámskeho prsteňa. 

 

 

Meranie pomocou listu papiera A4

Ak si zapamätáte rozmer listu papiera o veľkosti A4, máte takmer vždy po ruke skvelý nástroj na meranie.

Jeden list papiera A4 má dĺžku 29,7 cm a šírku 21 cm. 

 

 

Na meranie je vhodný aj akýkoľvek iný predmet v dome, ktorého rozmery poznáte.

Meranie uhlov bez uhlomera

Vďaka portálu napadovy.blog sa dozviete aj to, ako môžete aspoň približne určiť, koľko stupňov je v uhle aj bez pomoci uhlomera.

Je to veľmi jednoduché a potrebujete len prsty jednej ruky. 

 

 

Koľko stupňov je v uhle?

Všeobecne akceptovanou mernou jednotkou pre ploché uhly sú stupne.

Prečo matematici staroveku vybrali práve takú jednotku a prečo je v kruhu 360 stupňov a nie povedzme 1000, to nie je isté.

Jedna z hypotéz tu vidí súvislosť s tým, že v roku je približne 360 dní.

Ďalšia hovorí, že Sumeri (etnikum neznámeho pôvodu žijúce v južnej Mezopotámii, resp. južnej Babylonii) zvolili číslo 360 na základe systému šesťdesiatkovej (sexagesimálnej) sústavy.

Tak či onak, uhly sú prítomné nielen na stránkach učebníc, ale obklopujú nás takmer všade aj v reálnom živote. 

Pravý uhol nájdete napríklad v obrysoch budov, krivkách nábytku a na každom vytlačenom hárku.

Bez 45 stupňového uhla by žiadny tesár nevyhotovil ani najjednoduchší rám.

Na nakreslenie rovnostranných trojuholníkov je potrebný uhol 60 stupňov, 30 stupňový uhol je menej využívaný, ale pomáha získať 120 stupňový uhol, ktorý je potrebný na zostavenie pravidelného šesťuholníka.

 

 

Meranie uhla bez uhlomera

S uhlomerom je meranie jednoduché. Stred umiestnite v hornej časti rohu a zarovnajte základňu na jednej strane.

Sledujte druhú stranu a v mieste, kde prechádza bod oblúkom uhlomeru bude hodnota uhla uvedená v stupňoch.

Bez uhlomeru po ruke je úloha náročnejšia, ale nie nemožná.

Tento jednoduchý trik s rukou vám pomôže…

Natiahnite ruku, dlaň otočte hore a roztiahnite prsty čo najďalej od seba. 

Uistite sa, že palec je kolmý na malíček.

Potom, ak malíček ukazuje 0 stupňov:

prstenník ukazuje 30 stupňov

prostredník na 45 stupňov

ukazovák na 60 stupňov

palec na 90 stupňov

 

 

Metóda samozrejme nie je úplne presná, ale vždy pomôže približne odhadnúť, s akým uhlom sa stretávate.

Meranie 90, 60 a 30 stupňového uhla bez uhlomera

Ak potrebujete uhol 30, 60 alebo 90 stupňov a nemáte po ruke uhlomer, pomôžu vám tieto jednoduché metódy. 

 

 

Ak chcete získať presný uhol 90 stupňov, zostrojte Pytagorov trojuholník so stranami, ktoré sú násobkami 3, 4 a 5.

Za týmto účelom napríklad nakreslite segment 5 cm dlhý a od jeho koncov nakreslite oblúky s polomermi 3 a 4 cm.

Teraz spojte bod ich priesečníka s koncami segmentu.

Získate pravouhlý trojuholník a uhol oproti prepone bude mať presne 90 stupňov. 

 

 

Keď už máte pravý uhol, magické číslo 173 vám pomôže ľahko získať uhly 30 a 60 stupňov (toto je dobré si zapamätať).

Vyznačte segment 100 mm na jednej strane pravého uhla a 173 na druhej strane.

Spojte ich konce a získate šablónu s uhlami 90, 60 a 30 stupňov!

 

Ako rysovať uhly bez uhlomeru

Toto video je výbornou pomôckou nielen pre školákov. Určite si ho pozrite!

 

 

Veľa šťastia!

 

Foto: pixabay
Foto: pixabay

Picture of Miroslava

Miroslava

Redaktorka magazínu To je nápad!

Dnes najobľúbenejšie