Neurochirurgovia bijú na poplach: Každá žena by mala poznať tento dôležitý fakt

Medzi ženami a mužmi budú vždy v určitých veciach veľké rozdiely, pričom aj v tomto prípade sú to práve ženy, ktoré by mali zbystriť pozornosť. V centre pozornosti sa tentoraz ocitol ženský mozog.

Medzi ženami a mužmi budú vždy v určitých veciach veľké rozdiely, pričom aj v tomto prípade sú to práve ženy, ktoré by mali zbystriť pozornosť. V centre pozornosti sa tentoraz ocitol ženský mozog.

Jednou zo životne najdôležitejších súčastí života je aj spánok, ktorý však mnoho ľudí podceňuje. No z hľadiska potreby spánku by mali byť na pozore hlavne ženy. Neurochirurgovia totiž upozorňujú na to, že nedostatočný odpočinok môže negatívne vplývať na ich mozog.

Núdzový režim

Aj pri takej bežnej a nevyhnutnej činnosti ako spánok sú medzi ženami a mužmi priepastné rozdiely. Ako upozornil profesor Jim Horne z anglickej Univerzity v Loughboroughu, nedostatok spánku je u žien spojený s vysokou úrovňou psychického stresu, pocitom depresie, hnevu a neistoty. U mužov to však tak nie je. Len si skúste spomenúť na to, keď sa občas s niekým večer pohádate. Kým muži väčšinou nemajú problém sladko zaspať, ženy sa trápia a ich pokojný spánok je ohrozený. Aj preto je vhodné vyvarovať sa podobným situáciám a nekaziť si večer hádkami alebo zbytočným rozčuľovaním sa.

Ďalšou dôležitou vecou je dodržiavať dostatočne dlhý čas spánku. Klasických osem hodín je síce vhodných, no nie nevyhnutných. Teda, pokiaľ sa nebavíme o ženách. Podľa profesora Horneho má totiž ženský mozog zložitejšie štruktúry a potrebuje viac spánku. A tak, kým u niekoho sa dá tolerovať aj menej hodín spánku – niekomu stačí i sedem – ženy by si mali dopriať viac odpočinku. Podľa odborníkov by mali spať už pred polnocou, keďže práve vtedy prebiehajú procesy, ktoré sa podpíšu na kráse pleti.

Ženský mozog je vyťaženejší aj preto, že ženy jednoducho riešia viac vecí naraz a svoj mozog používajú aj v takzvanom núdzovom režime. Aj preto je pre ne taký dôležitý dostatočný spánok, aby sa stihli poriadne zregenerovať.

Súčasnosť kladie na ľudí, ale obzvlášť na ženy veľké požiadavky. Ani sa preto netreba čudovať tomu, že neustále niečo riešia a nad niečím rozmýšľajú, sú v strese. Mozog preto dostáva poriadne zabrať, no práve na to je prvou pomocou kvalitný spánok. Je preto najvyšší čas na to, aby ľudia k nemu začali pristupovať zodpovednejšie.

...