Nenechávajte si svoje know-how pre seba. Podeľte sa oň s kolegami

Kým žiaci sa vzdelávajú v školách, zamestnanci firiem, živnostníci alebo podnikatelia si tiež môžu nájsť priestor pre svoje vzdelávanie. Vhodným prostriedkom sú konferencie, ktoré majú význam pre ich osobný, aj profesionálny rozvoj.

Kým žiaci sa vzdelávajú v školách, zamestnanci firiem, živnostníci alebo podnikatelia si tiež môžu nájsť priestor pre svoje vzdelávanie. Vhodným prostriedkom sú konferencie, ktoré majú význam pre ich osobný, aj profesionálny rozvoj.

Keď sa zo zahraničia trend konferencií dostal aj ku nám, bola to veľká vec, ktorá neustále rastie po kvalitatívnej stránke. Organizujú sa konferencie z rôznych profesionálnych oblastí, a tak si každý môže vybrať podľa toho, čo je najbližšie jeho záujmom. Pritom sú výbornou príležitosťou, ako sa pútavým spôsobom dozvedieť niečo nové a inšpiratívne.

Vypočuť si niekoho prednášku na konferencii môže pokojne ovplyvniť aj váš život, a to najmä ten pracovný. Zväčša na nich vystupujú inšpiratívni hostia a počúvať ich rozprávanie nie je ako sedieť na prednáške v škole. Hovoria najmä poznatky, ktoré nadobudli svojou praxou a pri každej konkrétnej konferencii už vopred viete, aké témy na nej zaznejú. Tým pádom sa tam stretnú ľudia, ktorých daná problematika naozaj zaujíma a chcú si rozšíriť svoje obzory.

Zaujímavej téme sa bude venovať aj HR Konferencia, ktorá sa bude niesť pod názvom Od zdeľovania k zdieľaniu. Svoj prínos bude mať predovšetkým pre firmy, ktoré si z nej toho môžu odniesť naozaj veľa. Nadväzuje na konferenciu o knowledge managemente a chce ľudí pracujúcich vo firmách a pohybujúcich sa v podnikateľskom prostredí inšpirovať hlavne pomocou príkladov, ktoré im ukážu, ako dokázať medzi sebou zdieľať informácie a poukáže na to, ako v tejto situácii reagujú iní. Keď človek vlastní firmu, alebo ju manažuje, mal by mať prehľad o tom, čo funguje a získavať tipy a podnety aj od iných firiem. Často aj maličkosť, ktorú začnú uplatňovať, môže zmeniť veľa a k lepšiemu.

Konferencia prinesie odborné rady na tému kooperácie, ktorá má čoraz väčší význam. Predpokladá potrebu zdieľania a vzájomnej spolupráce vo firmách, čo môže v konečnom dôsledku dospieť k prínosným výsledkom. Zdieľanie informácií, poznatkov a väčšia kooperácia medzi jednodtlivými osobami vo firme dokáže zmeniť vnútornú konkurenciu a jej fungovanie.

Na zdieľanie kládol dôraz už Tomáš Baťa, populárny zamestnávateľ, ktorý je dodnes známy svojím priekopníckym spôsobom podnikania, v ktorom sa zameriaval nielen na svoj podnik, ale aj na spokojnosť a blaho zamestnancov. Táto konferencia vám prezradí viac faktov o tom, aké je zdieľanie dôležité a bude pre vás praktickým sprievodcom aj počas situácií, s ktorými sa vo firme nepochybne stretávate aj vy. Pod krídla si berie nielen tému súčasných metód zdieľania, ale predovšetkým motiváciu k zdieľaniu a praktické rady, ako podnecovať ľudí k vzájomnej kooperácii. Prostredie vo firme by totiž nemalo viesť iba k tomu, aby zamestnanci medzi sebou súperili o to, kto bude lepší. Konferencia má za cieľ poukázať na to, že väčší význam ako takéto konkurečné zmýšľanie má kooperatívne konkurenčné myslenie.

Najlepšie nápady na váš e-mail

Nechajte sa inšpirovať! Každý deň vám pošleme súhrn najlepších nápadov priamo na váš e-mail.

Na konferencii, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. novembra až 25. novembra v Brne, vystúpi aj Branislav Frk z katedry angragogiky Prešovskej univerzity na Slovensku. Účastníci konferencie sa počas prednášok dozvedia, prečo by vo firmách mali medzi sebou zamestnanci zdieľať svoje skúsenosti a znalosti a o svoje know-how by sa mali deliť. Okrem získania poznatkov o nových trendov HR budú mať možnosť zúčastniť sa workshopov a získať nové kontakty. Za odmenu po vzdelávaní na nich bude čakať atraktívny večerný program.

Konferencia samotná bude pre svojich účastníkov príležitosťou k výmene skúseností a jej program bude obohacujúcou inšpiráciou. Výhodou pre tých, ktorí sa však nemôžu zúčastniť priamo osobne, je MotivP, ktorý umožňuje komukoľvek sledovať zdarma záznamy slovenských a českých konferencií prostredníctvom internetu.

(PR)