Ako naučiť dieťa domácim prácam? Za toto platia rodičia nemalé peniaze, môžete to však vyskúšať celkom zdarma!

Ako naučiť dieťa domácim povinnostiam bez stresu, napätia a tak, aby ich považovalo za prirodzenú súčasť života? Je to jednoduchšie, ako si myslíte!

Moderní rodičia si často lámu s tým, ako poskytnúť deťom čo najlepšiu výchovu a starostlivosť, ktorá im jednak zabezpečí krásne detstvo a zároveň ich perfektne vybaví do života. Ukazuje sa, že stále viac rodičov v tomto smere dôveruje prístupu, ktorý sa nazýva Montessori pedagogika. Jej cieľom je všestranný rozvoj detí v prijímajúcom a podporujúcom prostredí, bez strachu a ponižovania.

Montessori vzdelávanie patrí medzi jeden z najúspešnejších pedagogických smerov súčasnosti. Jeho posolstvom je rozvíjať potenciál dieťaťa nenásilnou formou a podporovať prirodzenú túžbu učiť sa a objavovať. Učiteľ aj rodič je pre dieťa mentorom, sprievodcom a poskytuje mu motiváciu a podporu v objavovaní sveta. Jedným z hlavných pilierov vzdelávania je poskytnúť dieťaťu správne podnety v správnom čase. Kedže tento spôsob predškolského vzdelávania dosahuje vynikajúce výsledky, rodičia ho vyhľadávajú stále častejšie. Súkromné škôlky a pedagogicko-psychologické centrá, ktoré tento tip vzdelávania posykytujú však nepatria medzi najlacnejšie a rodičia sú ochotní platiť nemalé peniaze za to, aby ich dieťa bolo vedené práve takýmto spôsobom. Montessori princípy však môžete úspešne využívať aj doma, napríklad v prípade učenia sa domácim povinnostiam.

Nerobte deťom sluhov!

Young mother and son in kitchen making cookies.

Detstvo je podľa Montessori najdôležitejší životným obdobím, ktoré ovplyvní celý život človeka. Ak napríklad rodič v dobrej viere robí za dieťa všetky povinnosti a robí mu oddaného sluhu, vychová z neho pohodlného a závislého adolescenta, ktorí odmieta pomáhať v domácnosti a očakáva, že všetko je na pleciach rodičov. Prílišné preťažovania dieťaťa hraničiace s vojenskou drezúrou môže mať na krehkú formujúcu sa psychiku ešte zničujúcejší vplyv.

Naučte dieťa domáce práce metódou Montessori

Filozofia Montessori považuje rodinu za najvýznamnejšiu inštitúciu v procese učenia. Poskytuje veľmi jednoduchý a overený postup, ako naučiť dieťa domácim povinnostiam bez stresu, napätia a odporu. Povinnosti sú pritom chápané ako prirodzená súčasť života, ktorá prináša pocit dobre vykonanej práce a kompetencie.

Metóda má tri kroky. Rodič dieťaťu splnenie povinnosti najskôr predvedie a umožní mu, aby ho mohlo pozorovať. Potom ich urobí spolu s dieťaťom a následne nechá ich vykonanie v rukách dieťaťa. Nezabúda pritom na povzbudenie a pochvalu, ktorú dieťa potrebuje v každom veku a vývinom štádiu.

...

Čo keď sa dieťaťu nedarí?

Na trpezlivosť a podporu netreba zabúdať ani v prípade, že plnenie povinností aj napriek snahe nevyjde dieťa na prvýkrát tak, ako si predstavujete. Pocit istoty a bezpečia je najvyššia hodnota, ktorú rodič môže dieťaťu poskytnúť. Dôležité je tiež nechať deti, ak vám chcú s prácou pomáhať. Tento moment je mnoho významnejší, ako to, že dieťa pri práci s cestom vysype na dlážku trochu múky. Najvhodnejší čas na začiatok aplikovania Montessori princípov – ktoré sú mimochodom pre mnohých rodičov intuitívne a celkom prirodzené – je od 2 roku života.

Prehľadný návod uľahčí prácu!

Vekom majú povinnosti dieťaťu prirodzene pribúdať. Ak si však nie ste istí, čo je dieťa schopné zvládať v konkrétnom veku a nechcete ho zbytočne preťažovať, ale ani podceňovať jeho schopnosti, máme pre vás prehľadný návod. Jeho autorkou je Maria Montessori – zakladateľka tejto pedagogiky. Je dôležité, aby bol rodič pri plnené povinností dieťaťu k dispozícii predovšetkým v prvých rokoch. Adolescenti zvládajú väčšinu povinností takmer celkom samostatne. Pri učení nezabúdajte na hlavné motto Montessori – Pomôž mi, aby som to dokázal sám!

ulohy-mali-diabli

Ako naložiť s chybami?

Chyba nie je dôvodom na trestanie, zosmiešňovanie alebo nadávky. Chyby sú v procese učenia prirodzené a je dôležité, aby ich rodič vnímal ako ukazovatele toho, čo je ešte potrebné precvičiť a zlepšiť. Nezabúdajte, že bez chýb je proces učenia neúplný a povrchný.

3 stupne učenia sa

Každé učenie nového by malo mať tri stupne – názorný príklad (ukážeme dieťaťu napríklad ako sa prestiera stôl), spolupráca s vedením (prestrieme spolu s dieťaťom, trpezlivo opakujeme jednotlivé kroky), aktívne ovládanie – necháme dieťa, aby stôl samé prestrelo.

Pravidlo 21 dní

To je čas potrebný na vytvorenie pevného návyku ale aj zlozvyku. Ak sa vám ho podarí vytvoriť ostáva pevne zakorenený aj počas celého života. Preto buďte dôsledný, trpezlivý a podporujúci. Len si prestavte, aké úžasné bude mať o niekoľko rokov doma úplne samostatného teenagera, ktorý bez reptania, presviedčania a vyhrážok pomáha v domácnosti. Podľa výsledkov odborných štúdií majú deti vedené týmto spôsobom lepšie školské výsledky a z učiva si viac osvoja a zapamätajú. Lepšie sa tiež adaptujú v živote, sú samostatní, obľúbený, úspešnejší v práci a psychicky vyrovnaní. Okrem toho – a to je možno tá najdôležitejšia časť – majú s rodičmi zdravý a láskyplný vzťah aj v pokročilom veku.

zdroj: fatherly