Pomôžu aj vám: Najlepšie počítačové skratky, ktoré vám uľahčia prácu a ušetria čas!

Tieto užitočné triky vám pomôžu nie len pri bežných činnostiach, ktoré na počítači denne vykonáte a zefektívnia vašu prácu, budú sa hodiť aj pri surfovaní po internete.

Počítače, či už stolové alebo notebooky, sú dnes úplne bežnou súčasťou asi každej domácnosti a, samozrejme, aj kancelárie. Niektorí ľudia sú v ich používaní zručnejší, no niektorým by sa možno hodil nejaký rýchlokurz.

Pre tých, ktorí patria do tej druhej skupiny, sme si pripravili niekoľko užitočných rád, ktoré vám prácu s počítačom skutočne uľahčia. Pomôžu vám nie len pri surfovaní po internete, ale aj pri klasických úkonoch, ktoré na počítači bežne vykonáte.

Pre program Office – Word, Excel, Power Point

Stlačením klávesy F4 pri používaní programu Excel zopakujete svoj posledný príkaz.

Klávesnicou F11 v programe Excel spustíte nový graf.

Kláves F2 v programe Excel slúži na editáciu vybranej bunky.

Kombinácia kláves Ctrl + Shift + & slúži na vytvorenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.

...

Kombinácia kláves Alt+Enter vytvorí ďalší riadok v rámci bunky, v ktorej práve pracujete.

Kombinácia kláves Ctrl + D v programe Excel skopíruje bunku nachádzajúcu sa nad vybranou bunkou.

Kombinácia kláves Ctrl + Shift + ~ vám umožní použiť formát Všeobecné číslo

Kombinácia kláves Ctrl + Shift + $ pre použitie formátu Mena s dvomi desatinnými miestami

Kombinácia kláves Ctrl + Shift + # slúži na použitie formátu Dátum s dňom, mesiacom a rokom. Kombinácia kláves Ctrl + Shift + @ pre použitie formátu Čas s hodinami a minútami a označením AM alebo PM.

Kombinácia kláves Ctrl + B aktivuje funkciu Bold – začnete písať tučným zvýrazneným písmom.

Kombinácia kláves Ctrl + I aktivuje funkciu kurzíva a napokon kombinácia kláves Ctrl + U aktivuje funkciu podčiarknutie textu.

Kombinácia kláves Ctrl + F4 zobrazí možnosť „Uložiť zmeny dokumentu“.

Kombinácia kláves Ctrl + A aktivuje funkciu vybrať všetko

Kombinácia kláves Ctrl + F spustí funkciu hľadať.

Kombinácia kláves Ctrl + H spustí funkciu hľadanie a nahradenie

Prezentáciu v programe PowerPoint spustíte kliknutím na možnosti „Prezentácia“ a „Od začiatku“, no môžete to urobiť aj jednoduchšie, a to stlačením klávesy F5.

Tlačidlo  F5 slúži aj aktualizovanie webovej stránky v prehliadači. Pre je úplne opätovné načítanie stlačte kombináciu kláves Ctrl+F5.

Ďalšie užitočné skratky

Ak niečo inštalujete, vždy si vyberajte možnosť „voliteľná inštalácia“. V ostatnom prípade vám softvér nainštaluje množstvo programov náročných na veľkosť bez toho, aby ste o tom vôbec vedeli.

Súčasné stlačenie kláves Windows + Šípka (doprava alebo doľava) vám umožní presúvať aktuálne okno po ploche.

Stlačením kláves Windows +L  uzamknete svoj počítač.

Ak v internetovom prehliadači kliknete na odkaz (teda na link) prostredným tlačidlom myši, otvoríte ho v novom okne. To isté sa stane, ak na odkaz kliknete myšou a súčasne stlačíte Ctrl.

Pre pohodlné prezeranie videí na stránke YouTube existuje taktiež niekoľko trikov. Stlačením písmena K video zastavíte a opäť spustíte. Stlačením šípok môžete posúvať video dopredu a dozadu v 5 sekundových intervaloch. Stlačením písmen L+J sa zasa posuniete vpred a vzad o 10 sekúnd.

Pri vypisovaní názvu stránky do vášho prehliadača nemusíte vypĺňať „www“ ani „.com“. Klávesová skratka Ctrl+Enter to urobí za vás.

Ak stlačíte kláves Ctrl +Shift +T v internetovom prehliadači, obnovíte poslednú zatvorenú stránku. Koľkokrát to zopakujete, toľko stránok z histórie prehliadača obnovíte.

Použitím skratky Ctrl+Tabulátor sa dokážete presúvať medzi otvorenými oknami vo vašom prehliadači.

Skratka Alt+Tabulátor vám zasa umožní presúvať sa medzi všetkými otvorenými programami v počítači.

Súčasným stlačením kláves Alt+F4 zatvoríte aktuálne otvorené okno. Ak nie je otvorené žiadne okno, vypnete týmto postupom Windows.

Pomocou klávesovej skratky Ctrl+F môžete vyhľadávať slová v texte. Nezáleží na tom, či hľadáte slová na internetovej stránke, alebo v textových dokumentoch programov Adobe alebo Office.

Tlačidlo F11 zobrazí stránku prehliadača v režime celej obrazovky.

Kombinácia tlačidiel Shift+Delete vymažete súbory natrvalo, bez toho, aby putovali do koša.

Prečítajte si aj: Viete, na čo v skutočnosti slúži TOTO tlačidlo?

Viete, na čo v skutočnosti slúži TOTO tlačidlo?