Psychologička poradila jednoduché cvičenia, ktoré zlepšia deťom pozornosť a pomôžu pri učení: OSOBNÁ SKÚSENOSŤ – Môj syn zrazu napreduje míľovými krokmi!

Keď bol syn druhák, všimla som si, že má často pri učení problém sústrediť sa.

Dlho trvalo, kým sme sa vôbec k učeniu dostali, hoci mal vytvorené vhodné podmienky.

Chcel sa rozprávať, jeho myseľ neustále odbiehala od látky, ktorú sme mali preberať a stále niečo vymýšľal, len aby mohol odísť od stola.

Pri slovných úlohách si často prečítal len polovicu zadania a zvyšok si domyslel, pretože sa mu nechcelo prečítať všetko.

To viedlo k chybám, hoci po prečítaní celého zadania vypočítal príklad správne.

Najlepšie nápady na váš e-mail

Nechajte sa inšpirovať! Každý deň vám pošleme súhrn najlepších nápadov priamo na váš e-mail.

Mal paniku z dlhších textov, bežne sme doma 2 hodiny dorábali učivo, ktoré iné deti stíhali na hodine.

Pomalšie pracovné tempo mu následne spôsobovalo frustráciu z toho, že ostatné deti všetko stíhajú a on nie.

Rozhodla som sa preto poprosiť o konzultáciu školskú psychologičku a následne sme boli odporučení aj do Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie.

Začali sme pracovať na tom, aby sa zlepšil synov vzťah k škole, aj k učeniu.

V dôsledku pandémie sme boli odkázaní na dištančné vzdelávanie a okrem toho sme sa začali zameriavať na také činnosti, ktoré mu robili problém.

Nehľadali sme výhovorky prečo to nejde, ale cestu ako to pôjde.

Vďaka rôznym užitočným radám od psychologičky, ale aj od futbalového trénera a pani učiteľky, sme ju našli a syn začal výrazne napredovať.

Preto by som chcela tieto jednoduché cvičenia odporučiť aj ostatným rodičom, ktorí prechádzajú podobnými ťažkosťami s učením…

Zlepšenie koncentrácie

Možno sa to niekomu bude zdať zvláštne, ale nám na zlepšenie koncentrácie viditeľne pomohlo jedno špeciálne cvičenie, ktoré sa využíva pri futbalových tréningoch.

Následne mi to potvrdila aj pani psychologička, ktorá sa priklonila k teórii, že šport vedie k zlepšeniu koncentrácie.

Toto cvičenie spočíva v tom, že dieťa si prehadzuje dve malé (rovnako veľké a ťažké) loptičky a súčasne prekríži ruky najskôr tak, že je pravá ruka hore a potom na spodku.

Je veľmi dôležité, aby sa dieťa maximálne sústredilo, pretože len vtedy sa môže v tomto cvičení zdokonaľovať a toto cvičenie súčasne rozvíja pravú aj ľavú mozgovú hemisféru. 

Ďalším podobným cvičením, ktoré nám veľmi pomohlo, bolo prehadzovanie malej loptičky a súčasne kopanie futbalovej lopty zo strany na stranu. Obe cvičenia sú spočiatku náročné, ale pri systematickom tréningu sa dieťa začne zdokonaľovať a prospeje to aj celkovej koncentrácii pri učení.

Tento cvik by sa mal vykonávať na mieste, ale ak vám na začiatku bude dieťa takto utekať (viď video), je to tiež lepšie ako nič ;) Časom sa naučí ostať na mieste.

Opakovanie je matka múdrosti

Toto porekadlo platí dvojnásobne, ak má dieťa ťažkosti s učením.

Je vhodné, vytvoriť mu nejaký pravidelný návyk, ktorý už bude brať ako samozrejmosť a naučí sa ho prijať ako súčasť každodenného diania.

Keďže syn mal problém najmä s pomalým pracovným tempom a ťažkosti mu robilo hlavne písanie a čítanie, primárne sme sa zamerali na tieto dve činnosti. Zvolila som pravidlo 5 viet.

1. Nastavili sme si denný režim tak, aby sme každý deň stihli napísať 5 krátkych viet. Toto pravidlo sme dodržali každý jeden deň, takže syn už vedel, čo ho čaká a bol na to psychicky pripravený.

Samozrejme zo začiatku sa proti tomu búril a veľmi sa mu nechcelo.

Niekedy trvalo aj hodinu, kým vôbec začal písať a bolo to veľmi náročné.

Avšak približne po týždni si na to tak zvykol, že si papier na diktát prichystal automaticky bez toho, aby som ho o to žiadala. Tento postup nám výrazne pomohol a syn sa začal viditeľne zlepšovať.

Zrýchlilo sa jeho tempo a výrazne klesla chybovosť.

2. Okrem písania sme si pred spaním urobili rituál krátkeho čítania. Nakoľko syna desili dlhé texty, nemohla som na to ísť zhurta a siahnuť hneď po rozprávkach, ktoré boli zložené z dlhého súvislého textu.

Využila som teda jeho záujem o encyklopédie a začali sme krátkymi odstavcami k jednotlivým témam. Keďže ho zaujíma takmer všetko, nemusela som ho ani prehovárať.

Žiadostivosť po informáciách ho motivovala k tomu, aby si dobrovoľne pridával ku krátkym textom ďalšie a ďalšie. Ani sme sa nenazdali a čítal celé stany……sám a dobrovoľne.

RADA: Pri dlhších textoch sme sa spočiatku striedali. Ja som prečítala 5 viet a on ďalších 5. A takto sme spolu čítali, až kým sme nedočítali celý text.

(Kniha: Encyklopédia pre malých zvedavcov – Prečo? Ako? Kde?)

 

Predstavivosť a grafomotorika

Syn bol vždy skôr „živé striebro“ a na rozdiel od mojej dcéry nikdy dlho neobsedel pri činnostiach ako kreslenie, maľovanie, či formovanie z plastelíny. Je zrejmé, že každé dieťa má talent na niečo iné a ich záujmy sa rôznia.

Avšak znížený záujem o tieto činnosti v ranom veku mu mierne skomplikoval vypracovávanie niektorých úloh, ktoré súviseli s kreslením, napríklad v prvouke, alebo v pracovných zošitoch.

Z toho dôvodu mal potom k týmto úlohám jemný odpor, pretože sa bál zlyhania. Vedela som, že kľúčom k úspechu by mohlo byť posilnenie jeho vzťahu ku kresleniu. V tomto smere nám veľmi pomohli jednoduché videá na youtube.

V rámci projektu „mesiac knihy“ dostal syn za úlohu navrhnúť vlastnú knižku na ľubovoľnú tému. Keďže miluje zvieratká, rozhodol sa spracovať knižku o svojej návšteve v ZOO.

To bola skvelá príležitosť, ako si precvičiť nielen písanie, ale aj kreslenie.

Ku každému zvieratku som mu našla návod na youtube, pripravila som papier aj jemu, aj sebe a ťah za ťahom sme kreslili spolu. Bol to príjemne strávený spoločný čas a tak si postupne túto aktivitu obľúbil.

Kreslenie, aj písanie sme si rozdelili na viac dní a tak sme sa každý deň zamerali vždy len na jedno zviera.

Keď nakreslil prvý obrázok, ktorý sa podobal originálu na youtube, pocítil hrdosť, že ho vytvoril sám.

To mu dodalo sebavedomie a ďalšiu motiváciu, aby dokončil celú knihu. Po odovzdaní práce si vyslúžil jednotku a veľkú pochvalu od pani učiteľky, za krásne spracovanie a ilustráciu.

Odvtedy už pri úlohách súvisiacich s kreslením nemáva psychický blok a hoci kreslenie zrejme nikdy nebude jeho vášňou, raz za čas si túto činnosť užíva :)

Prajem vám aj vašim malým žiačikom veľa šťastia a trpezlivosti pri učení!

Ukážka videí, ktoré nám pomohli s kreslením

Video:

 

 

 

 

Foto: tjn
Foto: tjn
Foto: tjn
Foto: tjn
Foto: tjn
Foto: tjn
Foto: tjn
Foto: tjn