Mysleli ste si, že takto motor šetríte, v skutočnosti ho ničíte. Robíte TÚTO chybu aj vy?

Mnohí vodiči nevedome škodia motor svojho auta, čím prirodzene znižujú jeho životnosť. Ak patríte medzi nich, odteraz sa tejto chybe radšej vyhnite.

Keby mohol motor prehovoriť, nepochybne by viacerým vodičom áut s chuťou vysvetlil, čo by podľa neho rozhodne robiť nemali. Skúsení vodiči sa však vedia započúvať do jeho zvukov a „reči motora“ dokážu porozumieť. Napriek tomu na to niekedy neberú ohľad a neuvedomujú si, ako veľmi mu tým chtiac-nechtiac škodia. To, ako sa o svoj automobil staráte a ako s ním jazdíte, má totiž vplyv aj na jeho životnosť. Ak napríklad príliš často vytáčate otáčky motora, môžete mu tým uškodiť. Mnohí vodiči mu však skracujú funkčnosť aj ďalšou chybou, ktorej by ste sa mali vyhýbať.

Vysoké otáčky nie sú jedinou chybou

Je známym faktom, že vysoké otáčky životnosti motora práve neprospievajú. Je síce možné ich príležitostne s citom zvyšovať, napríklad v snahe zahriať vozidlo na začiatku jazdy, fungovaniu pri príliš vysokých otázkach sa však treba vyvarovať. Spôsobuje to opotrebovávanie dôležitých súčastí automobilu, najmä valca a piestnych krúžkov. Vysoké otáčky však nie sú jediným problémom, kvôli ktorým motor trpí.

Problém, ktorý znižuje životnosť motora

Závažným problémom je aj jazda pri príliš nízkych otáčkach spojená s výrazným stláčaním plynového pedálu, pričom počujete, ako motor „drie“. Viacerí vodiči si totiž myslia, že ak takto jazdia, znižujú spotrebu a pritom zároveň šetria motor auta. Málokedy si však uvedomujú, že ich to môže dohnať, práve naopak, k poškodeniu motora, ktoré by ich vyšlo omnoho drahšie, ako ohľaduplný prístup k ich automobilu.

Jazda pri príliš nízkych otáčkach namáha motor a zaťažuje jeho mechanizmus.

Keď nasilu udržiavate veľmi nízke otáčky a pritom zaťažujete motor, sťažujete mu fungovanie a dôsledkom je rýchlejšie opotrebovanie niektorých jeho častí, a teda skrátenie jeho životnosti. Dôvodom je to, že príliš zaťažujete rotačné časti pohonného systému aj kľukový mechanizmus. Preto sa odporúča napríklad pri jazde do kopca podradiť rýchlostný stupeň. Automobil namáhate aj vtedy, pokiaľ ešte len začínate jazdu a máte ešte studený motor aj olej, a zámerne udržiavate príliš nízke otáčky.

...

Otáčky, ktoré motoru neblížia

Mnohí vodiči radia prevody iba podľa rýchlosti, ako sa to naučili na autoškole, skúsenejší vodiči využívajú cit pre jazdu a počúvajú zvuky motora. Aby ste však motor netrápili, mali by ste brať ohľad najmä na aktuálne otáčky motora a nejazdiť s príliš nízkymi či príliš vysokými otáčkami. Každý typ motora aj každý typ automobilu vyžaduje iný prístup, no vo všeobecnosti platí, že naftovým motorom vyhovujú nižšie otáčky a benzínovým motorom zase vyššie. Treba si teda zapamätať nasledovné:

1. Pri bežnej jazde (po meste, v obci) pri benzínovom motore je optimálne udržiavať 2000 otáčok, pri nafte 1600 otáčok.

2. Pri jazde do kopca alebo pri zrýchľovaní by ste mali mať vyššie otáčky: benzín 3000 otáčok, nafta min. 2000 otáčok.

3. Pri jazde do kopca jazdite na prevode, pri ktorom auto dokáže po pridávaní plynu ešte zrýchľovať.