Muž vytvoril úžasnú 3D podlahu z palivového dreva!

Už ste určite videli množstvo nádherných výtvorov z dreva. Tento materiál sa pod rukami šikovných remeselníkov mení na úžasné umelecké dielo.

Už ste určite videli množstvo nádherných výtvorov z dreva. Tento materiál sa pod rukami šikovných remeselníkov mení na úžasné umelecké dielo.

Istý muž žijúci v Montane však svoju zručnosť posunul na celkom inú úroveň. Z dreva, určeného na spaľovanie, vytvoril vo svojom domove úžasnú 3D podlahu. Výsledok jeho práce je o to fascinujúcejší, že odrody dreva (ruský olivovník a sibírsky brestovník) s ktorými muž pracoval, sú neskutočne náročné na spracovanie. Aj preto sa takmer výlučne využívajú na spaľovanie.

Muž sa však neľahkej výzvy nezľakol a drevu, ktoré by za iných okolností skončilo ako popol, tak vdýchol nesmrteľnosť.

“For this job you have to start with a chainsaw,’ he said.

“Cutting in the snow has its benefits. You can use the snow to brace the logs to keep them where you want them,” he said. “And if you cut all the way through the log and into the snow it doesn't dull your chain.”

All of the cut logs needed to be over 4 or 5 inches in diameter for this project to work.

...

Next he had to cut some slabs. To do this he fist measured each log.

Marked his spots.

Trimmed the wood.Then chopped!

Once he had cut all three types of wood, he had to make finer cuts.

Next he had to plane the slabs so they could run flat on a table saw and not bind up the blade.

He then used the table saw to refine the wood and make it look less like logs and more like lumber.

Once he got the size he wanted, he began to cut specific shapes.

Then he began to piece those pieces together on the floor.

Using the different colored wood, he started making patterns.

The dark wood from the Russian Olive helps to make a distinctive 3D illusion.

The illusion becomes more and more pronounced the larger it gets.

The pattern is beautiful and mesmerizing.

And to think this was created by wood meant to be burnt.

The end result, a unique hardwood floor, is absolutely gorgeous.

zdroj: littlethings