Chiropraktik ukázal, ako uvoľniť svalové uzly na krku a ramenách už za pár minút: Zbavte sa bolesti rýchlo a efektívne!

Vďaka týmto radám od SpineCare Decompression and Chiropractic Center sa môžete rýchlo a efektívne zbaviť bolesti a uvoľniť svalové uzly na krku a ramenách. Aby ste to robili správne, pozrite si aj priložené video na konci tohto článku…

Ak máte svalové spazmy na krku a ramenách, tieto rady by ste si mali dobre zapamätať.

Pomôžu vám totiž uvoľniť bolestivé miesta a kvalita vášho života sa tým výrazne zlepší.

Najlepšie na tom je, že tieto cviky môžete vykonávať kdekoľvek, či ste doma, či v práci a sú bezpečné. Nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie, len malú tenisovú loptičku.

1. Masáž krku

Zameriava sa na oblasť krčnej chrbtice a pomáha napríklad aj pri tenzných bolestiach hlavy a pri migréne.

...

Prvým krokom je, že si sadnete na stoličku tak, aby bol váš chrbát vzpriamený, vystriete dva prsty (ukazovák a prostredník) na oboch rukách a položíte si ich dozadu na krk.

Pomaly začnite prstami krúžiť, masírujte svaly a uistite sa, že nemasírujete priamo chrbticu ale krčné svaly.

Túto masáž vykonávajte po dobu 10 – 15 sekúnd. 

Potom mierne predkloňte hlavu, vráťte naspäť a pokračujte v masáži opäť asi 10 – 15 sekúnd. Toto cvičenie zopakujte 3-krát. 

Druhý krok tejto jednoduchej masáže krku je nasledovný. Prstami opäť masírujte svaly krku, tentokrát na jednej strane.

Najskôr po dobu 10 sekúnd tak, že hlava smeruje dopredu a brada jemne dolu.

 

Potom opatrne otočte hlavu do strany k opačnému ramenu a pokračujte v masáži. Môžete pri masáži na tento bod trochu viac pritlačiť.

Tretím krokom masáže je, že v tomto bode pritiahnete bradu dolu a ťaháte k zemi. V tomto bode môžete cítiť výrazné napätie na krku a preto ťahajte hlavu dolu len do tej miery, ako vám je pohodlné.

Vykonávajte túto masáž asi 10 – 15 sekúnd a vráťte sa do východiskovej polohy.

Môžete takto pomasírovať rôzne body a vymieňať strany.

2. Masáž loptičkou

V tomto kroku zapojíme pri masáži aj lopičku.

Vystrite chrbát a krk, priložte si loptičku na boľavé miesto a jednoducho pomocou dlane krúžte a masírujte. Opäť vykonávajte po dobu 10 – 15 sekúnd.

Potom môžete loptičkou viac pritlačiť a hlavu jemne predkloniť. Toto môže byť veľmi citlivé, avšak ak chceme uvoľniť svaly, je to potrebné.

Túto masáž zopakujeme 3 až 5-krát. 

 

3. Masáž trapéznych svalov

Tieto svaly sú najviac zaťažované pri práci na počítači, šoférovaní auta, pri používaní mobilného telefónu a pod. 

Začnite jemnou masážou, opäť pomocou prstov na ramene v mieste, kde cítite svalový uzol.

Masírujte po dobu 10 – 15 sekúnd a potom nakloňte hlavu tak, aby ucho smerovalo k ramenu a pokračujte v masáži 10 – 15 sekúnd.

Z tejto polohy pomaly pritiahnite hlavu uchom k opačnému ramenu, pričom neprestávajte masírovať bod na ramene.

Túto masáž opakujte 3 až 5-krát. 

 

4. Masáž pomocou loptičky a návliečky na vankúš

Loptičku umiestnite do návliečky tak, aby bola v jednom rohu.

Prehoďte si loptičku na chrbát na miesto, kde cítite bolestivý svalový uzol.

Oprite sa o zárubňu dverí alebo o stenu a vyvíjajte tlak pomocou váhy vlastného tela.

Pokúste sa vykonávať krúživú masáž po dobu 10 – 15 sekúnd. 

Aby ste aktivovali tie svaly, ktoré chcete uvoľniť, zdvihnite ruku tak, aby bol lakeť v 90° uhle a dlaň smeruje k opačnému ramenu.

Toto zopakujte 3 až 5-krát a potom zmeňte pohyb ruky tak, že ruku ťahajte vystretú hore.

Opäť vyvíjajte tlak na bolestivé miesta na chrbte. Opakujte 5-krát. 

5. Masáž ramena

Podobne pomocou loptičky uvoľníte aj ramená. Loptičku umiestnite spredu, pritlačte o zárubňu a masírujte krúživými pohybmi opäť po dobu 10 – 15 sekúnd, potom zdvihnite ruku s pokrčeným lakťom v 90° uhle a vyvíjajte tlak na loptičku.

Súčasne sa snažte natiahnuť ruku dopredu. Vydržte asi 5 – 10 sekúnd.

Toto je výborný spôsob, ako sa zamerať na svalové uzly na ramene a uvoľniť ich.

Takýmto spôsobom môžete uvoľniť aj ďalšie bolestivé miesta. 

Pozrite si celý postup v priloženom VIDEU.