Harvardská psychologička radí: TÚTO vec by mal po prebudení robiť každý!

Harvardská psychologička tvrdí, že prvá vec, ktorú po prebudení urobíme, môže zásadne ovplyvniť celý náš deň.

Čas po prebudení je podľa psychologičky doktorky Amy Cuddyovej dôležitejší, ako sa môže zdať. Počas svojej prednášky na konferencii TED prezentovala jednoduchú avšak veľmi účinnú metódu na pozdvihnutie sebavedomia, nadobudnutie istoty, zvýšenie energie a pocitu, že tento deň bude úspešný bez ohľadu na to, či ideme do práce, školy, alebo na dlho odkladané stretnutie.

Ako telo ovplyvňuje naše mentálne nastavenie

Výskum, ktorý realizovala spolu s Dr. Carneyovou preukázal, že reč tela je veľmi dôležitá nielen v medziľudskom kontakte, ale aj vtedy, keď sme sami so sebou. Výskumníčky zistili, že takzvané „silné pózy“ (keď stojíte s nohami mierne rozkročenými a máte ruky vbok) dokážu ovplyvniť hladinu hormónov v mozgu už v priebehu dvoch minút. Ich dôsledkom je pocit istoty, sily, pokles hladiny stresu a zvýšenie sebavedomia. Tieto pózy sú založené na tom, že vaše telo zaberá opticky väčší priestor a vysiela mozgu impulz, že vy ste pánom situácie.

Doktorka Cuddyová uvádza, že táto metóda je veľmi užitočná predovšetkým pre ženy, ktoré sa v prostredí silných mužov môžu cítiť menejcenné a prehliadané. Rovnako dobre však funguje u každého, kto pociťuje trému, nedôveruje si alebo cíti ostych z prezentácie vlastných myšlienok na verejnosti.

Silné pózy

Silné pózy

Funguje to obojsmerne

Zatiaľčo zaujatie silnej pózy navodzuje v našom mozgu pozitívne zmeny v smere zvýšeného sebavedomia, pocitu istoty, energie, kompetentnosti a odbúravania stresu, existujú aj takzvané „slabé pózy“, ktoré majú presne opačný efekt. Ich problémom je však fakt, že ich robíme celkom podvedome, pretože náš mozog ovláda hormón kortizol. Tieto pózy navodzujú pocit menejcennosti, zvyšujú trému a sú katom zdravého sebavedomia. Telo je v týchto pózach často zhrbené, schúlené a pôsobí opticky menším dojmom. Tieto pózy spôsobujú, že hladina kortizolu ešte viac narastá.

Slabé pózy

Slabé pózy

Ako prelomiť bludný kruh?

Odporúčanie doktorky Cuddyovej je jednoznačné. „Začnite hneď, ako vypnete budík. Prvé veci, ktoré robíme po prebudení, sú zvyčajne tie najdôležitejšie. Súvisí to práve s hormonálnou aktivitou mozgu po prebudení. Začnite jednoduchým strečingom. Keď vypnete budík, natiahnite svoje končatiny najviac ako sa len dá – tak, aby bolo vaše telo najväčšie a zaberalo čo možno najviac priestoru. Držte pozíciu po dobu jednej minúty. Keď sa postavíte vystrite sa, dajte ruky vbok a nohy mierne rozkročte. Pozíciu držte dve minúty.“

Táto jednoduchá metóda ovplyvňuje dva hormóny, ktoré určujú, ako sa cítime – už spomínaný kortizol (stresový hormón) a testosterón (hormón dominancie, sily). Zistilo sa, že najúspešnejší a najefektívnejší lídri majú vysokú hladinu testosterónu a nízku hladinu kortizolu.

Potvrdil to výskum

V priebehu výskumu Dr. Cuddyovej a Carneyovej boli dobrovoľníci požiadaní, aby po dobu dvoch minút, vydržali v silnej alebo slabej pozícii. Následne boli obom skupinám prezentované rovnaké otázky a úlohy, ktoré mali riešiť. Zistilo sa, že skupina so silnou pozíciou bola rýchlejšia v rozhodovaní, odvážnejšia a asertívnejšia. Rovnako participanti prezentovali vyššiu mieru sebavedomia v riešení takzvaných „neriešiteľných úloh“, na ktoré sa druhá skupina vo veľkej miere ani nepokúsila reagovať a odpovedala frázou neviem. Okrem týchto pozorovaní sa zistil v prvej skupine nárast testosterónu o 20% a pokles kortizolu o 25%. V druhej skupine bol zaznamenaný nárast kortizolu o 15% a Pokles testosterónu o 20%.

Picture of Pavla

Pavla

Má rada všetko nové, originálne a kreatívne :-)

Dnes najobľúbenejšie