Geniálne matematické triky, ktoré vás v učebnici nenaučia: Naučte toto svoje deti a kalkulačku už nevezmú do ruky!

Geniaálne matematické triky!

Pre mnohých je matematika hotovým strašiakom a niektoré počty sa zdajú, ako nevyriešiteľné. Ale čo ak sa na matematiku pozriete z iného uhla? Naučte svoje deti vnímať matematiku ako zábavnú, kurióznu hru, pri ktorej sa dajú výsledky krôčik po krôčiku vyriešiť ako puzzle. Prinášame vám zaujímavé matematické triky, ktoré prevrátia chápanie matematiky na ruby. Toto vás v žiadnej učebnici nenaučia!

Ako naučiť dieťa matematiku – tieto triky by mali poznať!

Hravé násobenie, ktoré bude deti baviť, dodá im potrebnú sebadôveru pri riešení úloh a zároveň im to uľahčí počty.

Metóda motýľa na sčítanie a odčítanie zlomkov

Pochopenie tejto schémy je veľmi jednoduché. Vo vybranom príklade čísla vynásobíme diagonálne. Sčítaním výsledkov dostaneme čitateľa, po vynásobení v menovateli získame konečný výsledok. Podobne postupujeme aj pri odčítaní.

Tajomstvo násobenia čísla 11

Predstavte si nasledujúci príklad:

...

63 x 11 = ?

Ak ho chcete vyriešiť, stačí spočítať čísla 6 + 3 = 9 a potom tento výsledok umiestniť medzi čísla 6 a 3. Riešenie je teda 693. Toto je však iba polovica z toho, čo potrebujete vedieť.

Predstavme si teraz príklad:

85 x 11 = ?

Napriek tomu, že 8 + 5 = 13, odpoveď nie je 8135! Tak, ako v predchádzajúcom príklade, teraz sa číslo 3 z výsledku (13) pridá medzi čísla 8 a 5. Avšak číslo 1 sa priráta k číslu 8 na začiatku výsledku. Takto dostanete správne riešenie, ktorým je 935!

Dá sa táto metóda aplikovať na príklady, v ktorých je väčší počet číslic? Samozrejme!
Je to síce trochu komplikovanejšie, ale nenechajte sa tým odradiť! Napríklad: 13432 x 11 – odpoveď bude začínať 1 a končiť 2, pričom ďalšie čísla treba spočítať nasledovne: 1+3 = 4, 3+4 = 7, 4+3 = 7 a 3+2 = 5. Výsledok je teda 147752.

Násobenie číslom 9 je ľahšie ako si myslíte

Tento zábavný trik vám navždy pomôže poradiť si s násobením čísla 9.

Zo zložitého násobenia urobte jednoduché príklady.Tento trik je ako kúzlo s číslami. Stačí len vedieť, že každé číslo z príkladu, treba odpočítať od čísla 100. Výsledky potom sčítame a súčet opäť odpočítame od čísla 100. Takto dostaneme prvú časť výsledku. Vynásobením týchto dvoch čísel dostaneme druhú časť výsledku.

Ďalší spôsob ako násobiť veľké čísla

Teraz sa už matematika nezdá byť taká nudná, však? Vďaka týmto trikom môžete svojmu dieťaťu vysvetliť matematiku hravou formou a príklady budú zrazu zaujímavé a vzrušujúce!

Zdroj: takprosto.cc