Farár postavil najväčší dom na strome. Trvalo mu to 15 rokov

Horace Burgges z Tennessee nie len tak obyčajným rádovým farárom. Ľudia z jeho blízkeho okolia, ako aj veriaci z farnosti, ho poznajú ako kreatívneho a šikovného človeka, ktorý neustále vymýšľa nové nápady, ako zlepšiť životy ľudí vo svojom okolí.

Farár sa už viackrát podieľal na budovaní obydlí pre ľudí v núdzi, ako aj na realizácií projektov na misách v krajinách tretieho sveta.

Pred 15 rokmi sa tento muž rozhodol vybudovať unikátny „boží stánok“ ktorý by slúžil ako akési komunitné centrum pre ľudí. Samotný farár hovorí, že v dome je vítaný ktokoľvek, či už je veriaci alebo nie. Jeho brány sú otvorené stále a pre každého.

Celý dom je vybudovaný  výhradne z prírodných a recyklovaných materiálov. Základ domu tvorí takmer 25 metrov vysoký dub a 6 ďalších stromov, ktoré obrovskej stavbe zabezpečujú stabilitu.. Výsledné dielo má výšku 30 metrov a zaberá plochu 2 973 m2. Stavba pozostáva z 5 poschodí a nachádza sa v nej neuveriteľných 80 miestností. Samozrejme,nechýba zvonica ani kaplnka. :-)

 

zdroj: littlethings

 

 

Dnes najobľúbenejšie