Ak niečo nechtiac rozbijete v predajni, urobte toto: O tomto by mal vedieť každý, kto denne nakupuje!

Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. A to aj po tých, ktorí nakupujú v obchodoch. Viete, čo robiť, ak niečo nešťastnou náhodou rozbijete alebo zničíte?

Stačí chvíľka nepozornosti alebo nešikovnosti a škoda je na svete. Možno sa aj vám stalo, že ste počas nakupovania niečo rozbili alebo poškodili, s najväčšou pravdepodobnosťou neúmyselne. Rozum radí škodu ihneď uhradiť a vyhnúť sa problémom, no naozaj je to nutné?

Zákazníkov stratiť nechcú

„Čo sa týka zodpovednosti za škodu na zničených veciach v obchode, neopatrnosťou či úmyslom zákazníka, som toho názoru, že ak zákazník zničí alebo poškodí veci, hoci neúmyselne, mal by ich uhradiť. Na druhej strane, ak je zákazník toho názoru, že vec síce zničil, ale aj predávajúci je zodpovedný, pretože ju umiestnil nedbalo či život ohrozujúco a chce sa brániť, nemôže uhradiť škodu na mieste. Nie je to ani jeho povinnosť,“ vyjadril sa pre portál Trend advokát Peter Serina.

Podľa neho nie je poškodenie či zničenie veci, ktorej hodnota je nižšia ako 200 eur, trestný čin. A ak škoda vznikla z nedbanlivosti, nejde ani o priestupok, uviedol ďalej pre Trend. Zákazník však musí mať istotu v tom, ako k škode došlo, či to skutočne nebola jeho vina. Niekedy sú totiž podmienky v obchodoch také, že je zázrakom, ak k žiadnej škode nedôjde. Nimi sú napríklad príliš úzke chodbičky a priestory medzi regálmi a často aj predmety, ktoré už aj tak malý priestor blokujú, prípadne potraviny, ktoré sú umiestnené na regáloch nedbanlivo alebo príliš blízko okraja.

Aj obchodné reťazce tvrdia, že za neúmyselné poškodenie tovaru platiť netreba. „Za normálnych okolností neúmyselné poškodenie tovaru nedávame zákazníkom uhradiť,“ potvrdil dávnejšie pre Sme vtedajší hovorca Tesca. Samozrejme, iná situácia je vtedy, keď zákazník tovar poškodzuje úmyselne, vtedy môže zasiahnuť aj polícia.

Pavol Konštiak zo Zväzu obchodu a cestovného ruchu pre Sme naznačil, že „skasírovanie“ zákazníkov kvôli neúmyselnému poškodeniu tovaru by sa obchodom príliš neoplatilo. „Len čo by zákazníkovi niekto dal zaplatiť čo i len euro za niečo, čo si nemôže odniesť, už sa tam nemusí vrátiť,“ vyhlásil.

No kým vyhlásenia predajcov môžu znieť pekne, v realite nemusí byť stretnutie s prísnym pracovníkom bezpečnostnej služby príjemné. Na čo všetko však má právo? „Nikto nemôže zákazníka donútiť zaplatiť vzniknutú škodu priamo na mieste, ani polícia nie, SBS už vôbec nie. Ak by sa SBS pokúsila v takomto prípade zadržať osobu do príchodu hliadky, dopustí sa trestného činu obmedzenia osobnej slobody,“ povedal pre Trend Serina.

Istotu v podobných situáciách vám môže dodať aj poistenie zodpovednosti za škodu z občianskeho života. Je opatrením, ako sa nepríjemnostiam elegantne vyhnúť bez zbytočného vysvetľovania „Poistenie zodpovednosti za škodu kryje škody, ktoré spôsobíte vy, vaši najbližší či domáci miláčikovia na veciach, majetku alebo zdraví iných (…), ak v obchode zhodíte tovar košíkom alebo kabátom a znehodnotíte ho…,“ uvádza pri svojom poistení poisťovňa Generali. Ak už škodu spôsobíte, nezabudnite si všetko poctivo zaznamenať, hlavne nafotiť. Bez dôkazov sa vám bude argumentovať a dokazovať ťažko.

Dnes najobľúbenejšie