9 nebezpečených chýb, ktoré robia ľudia pri poskytovaní prvej pomoci!

Profesionálni zdravotnícki pracovníci a záchranári upozorňujú, že množstvo ľudí verí zaužívaným mýtom o poskytovaní prvej pomoc a svojim zásahom narobia v konečnom dôsledku viacej škody ako osohu. Neplatí to však len pri pomoci človeku v núdzi, ale aj v prístupe k svojmu vlastnému zdraviu.

Profesionálni zdravotnícki pracovníci a záchranári upozorňujú, že množstvo ľudí verí zaužívaným mýtom o poskytovaní prvej pomoc a svojim zásahom narobia v konečnom dôsledku viacej škody ako osohu. Neplatí to však len pri pomoci človeku v núdzi, ale aj v prístupe k svojmu vlastnému zdraviu.

1. Ak sa pri chorobe snažíte umelo navodiť proces potenia zvýšením teploty tela, nejde o dobrý nápad.

1

Keď sme chorí, teplota tela bojujúceho so zápalom, vírusmi či baktériami stúpa. Ak teplotu umelo zvyšujete za účelom rýchleho vypotenia sa, robíte závažnú chybu. Teplota tela môže totiž prudko vystúpiť až nad 39 stupňov Celzia a to je veľmi nebezpečné pre mozog, srdce aj ostatné orgány v našom tele. Omnoho lepšie je pomôcť telu vysporiadať sa so zvýšenou teplotou prirodzene – v pokoji, bez zbytočného prehrievania organizmu. Ak sa prikrývate, používajte ľahké priedušné materiály.

Pozor: ak máte zimnicu, nikdy sa nesnažte ešte viac sa zahriať, práve naopak, je potrebné organizmu pomôcť schladiť sa studenými zábalami.

2. Pri epileptickom záchvate nedávajte postihnutej osobe nič do úst.

6795310-3-1474468042-650-c3d27c2d3f-1-1474563382

Neskúsená osoba môže týmto zásahom spôsobiť viac škody, ako je poranenie pier či jazyka. Navyše, vážnejšie poranenia ústnej dutiny vplyvom záchvatu sú napriek všeobecnému presvedčeniu veľmi zriedkavé. Omnoho častejšie sú poranenia vplyvom neodbornej pomoci. To najlepšie, čo môžete urobiť, je umiestniť osobe mäkkú podložku pod hlavu a odstrániť nebezpečné predmety, aby ste zabránili otrasu mozgu a ďalším poraneniam. Keď kŕče pominú, obráťte postihnutého pozvoľne nabok, aby mohli voľne odtekať sliny.

...

3. Na popáleniny nikdy nenanášajte upokojujúce krémy bezprostredne po popálení.

6795210-4-1474468055-650-c3d27c2d3f-1-1474563382

Keď sa koža spáli, teplo sa dostáva do hlbších telesných tkanív. To najlepšie, čo môžete v záujme rýchleho utíšenia bolesti a následného hojenia urobiť, je postihnutú oblasť namočiť do studenej vody na 10-15 minút. Ak na pokožku hneď nanesiete krém, teplo v tkanive uzamkne a rana bude bolestivá omnoho dlhšie.

4. Nehýbte s telami uviaznutých osôb v bezvedomí bez pomoci zdravotníkov.

6794960-5-1474468122-650-c3d27c2d3f-1-1474563382

Ak dôjde k automobilovej nehode a vo vozidle sa nachádza zranená osoba v bezvedomí, rozhodne sa nesnažte vytiahnuť ju z automobilu na vlastnú päsť. Toto pravidlo môžete porušiť len v extrémnych situáciách – napríklad, ak vozidlo začalo horieť. To, čo v tejto vážnej situácií musíte urobiť je nasledovné:

Zavolajte sanitku.

Vypnite motor havarovaného vozidla a odpojte batériu.

Pokúste sa zastaviť krvácanie.

Ostaňte pri zranenej osobe a ak sa preberie, pomôžte jej zachovať pokoj do príchodu pomoci.

5. Ak sa osoba dusí, nebúchajte ju po chrbte.

6795010-6-1474468138-650-c3d27c2d3f-1-1474563382

Ak máte pred sebou osobu, ktorá sa dusí kúskom potravy alebo predmetom, ktorý blokuje dýchacie cesty, nesnažte sa búchať po chrbte. To spôsobí, že predmet môže zapadnúť ešte hlbšie do priedušnice. To, čo je potrebné urobiť, je pomôcť osobe predkloniť sa, upokojiť ju a povedať je, aby sa veľmi pomaly nadýchla 2 x po sebe. To pomôže uvoľniť dýchacie cesty omnoho účinnejšie a bez nepríjemných vedľajších následkov.

6. Ak osoba upadne do bezvedomia, nesnažte sa vytiahnuť jej jazyk.

6795060-7-1474468156-650-c3d27c2d3f-1-1474563382

Jeden z najhlbšie zakorenených mýtov v oblasti poskytovania prvej pomoci. Neraz sa totiž stalo, že kým sa osoba snažila vybrať jazyk z úst, človek v bezvedomí sa takmer udusil. Jediné, čo musíte urobiť je jednoducho otočiť osobu opatrne nabok. Ak sa nedá hýbať celým telom, otočte aspoň hlavu. Uvoľníte tak dýchacie cesty a sliny budú môcť voľne odtekať.

7. Škrtilo nepoužívajte na všetky druhy krvácania. Používajte len pokiaľ ide o krvácanie z tepny – arteriálne krvácanie.

6795110-8-1474468171-650-c3d27c2d3f-1-1474563382

Krvácanie z tepny je veľmi jednoduché rozpoznať a to nielen podľa odtieňu krvi, ako sme sa to učili v škole. Pri tomto type krvácania krv strieka z rany (netečie) pod veľmi silným tlakom. Nejde teda o pramienok, ale o fontánu krvi. V takomto prípade je nutné pevne zatlačiť tepnu škridlovom pri slabinách alebo blízko podpazušia. Škrtidlo môžete vyrobiť z čohokoľvek čo nájdete – napríklad z kúska oblečenia. Vždy ale postupujte veľmi rýchlo, únik krvi z tepien je veľmi nebezpečný a môže byť fatálny. Ak škrtidlo použijete pri žilovom krvácaní, môžete zapríčiniť odkrvenie končatiny, v takomto prípade použite obyčajnú bandáž.

8. Nikdy netrite omrznuté časti tela

6795160-9-1474468184-650-c3d27c2d3f-1-1474563382

Trením omrznutých končatín sa poškodzujú kapiláry, ktoré praskajú a celú situáciu ešte zhoršia. Horúca voda je tiež veľmi zlým nápadom v prípade omrzlín a vedie k teplotnému šoku. Omrznuté končatiny je potrebné zahrievať veľmi pomaly a opatrne. Ruky vložte do studenej vody a postupne pridávajte teplejšiu a teplejšiu vodu.

9. Namiesto zbrklej pomoci najskôr zhodnoťte svoje sily a pokúste sa myslieť logicky.

6795260-10-1474468212-650-c3d27c2d3f-1-1474563382

Zbrklá neuvážaná pomoc je podľa záchranárov tým najhorším riešením a často končí zraneným osoby, ktorá takto jedná v dobrej viere. Vždy najskôr zhodnoťte situáciu, svoje sily a pomôžte až vtedy, keď nehrozí ohrozenie aj vášho zdravia. Napríklad, v situácií zásahu osoby elektrickým prúdom človek sa často stáva, že namiesto jednej obete sú v dôsledku neuváženej pomoci dve. V prípade núdze najskôr vždy vypnite zdroj elektrického prúdu, alebo použite na oddelenie obete od prúdu izolant – drevený klát. Nikdy nezabúdajte na kontaktovanie záchranných zložiek, tento krok nikdy nie je stratou času, práve naopak.

zdroj: brightside