Naučte to aj starú mamu: Neurológ poradil najjednoduchší spôsob, ako omladiť mozog a zlepšiť si pamäť!

Smutná skutočnosť: ak nedáte mozgu potrebnú záťaž každý deň, jednoducho zlenivie a stav jeho funkcií sa zhorší.

Rovnako ako svaly tela ochabnú bez tréningu, myseľ rovnako ochabne, ak si ju denne neprecvičujete.

Mnohým ľuďom bohato stačí množstvo povinností v práci, problém však nastáva v čase, keď jednoducho nemusíte robiť nič.

Dokonca, aj vedecké skúmanie potvrdilo, že vďaka jednoduchému precvičovanie mozgových funkcií je možné nielen zlepšiť si pamäť a zachovať si sviežu myseľ do vysokého veku.

Ale môžete tak účinne predchádzať aj vzniku Alzheimerovej choroby.

Najlepšie nápady na váš e-mail

Nechajte sa inšpirovať! Každý deň vám pošleme súhrn najlepších nápadov priamo na váš e-mail.

Tieto cvičenia poraďte aj svojím starým rodičom!

Pravidelné precvičovanie pamäti a pozornosti pomáhajú vytvárať nové nervové signály a zlepšuje funkčné spojenia medzi jednotlivými štruktúrami mozgu.

cvičenia na rozvoj pamäte

© DepositPhotos

Cvičenie na rozvoj pamäti

 

Farebné slová

 

Obrázok zobrazuje slová napísané rôznymi farbami. Je potrebné nahlas vysloviť nie samotné slovo, ale farbu, ktorou je napísané.

Keď sa dostanete na koniec textu, zopakujte cvičenie v opačnom poradí.

Nie je to ľahká úloha, však? Faktom je, že vaša pravá hemisféra sa snaží pomenovať farbu a ľavá vyslovuje slovo.

Takto trénujete obe hemisféry mozgu, precvičujete spojenia hemisfér, trénujete zručnosti sústredenia sa pozornosti.

Táto technika pomáha predchádzať Alzheimerovej chorobe.

Schulteho tabuľka

Veľký simulátor periférneho videnia, pozornosti a rýchlosti čítania.

Počas cvičenia by mala byť tabuľka vo vzdialenosti asi 30 – 35 cm od očí, ako pri čítaní knihy.

Zamerajte sa na čísla v strede, tak aby ste zrakom pokryli celú tabuľku.

Pokúste sa rozhliadnuť okolo stola – bez toho, aby ste pohli pohľadom (využívame len periférne videnie).

Nájdite čo najrýchlejšie čísla v poradí od 1 do 25 a snažte sa ich vyslovovať nahlas.

Je veľmi dôležité, aby ste neuhli pohľadom zo stredu tabuľky a hľadali čísla iba s periférnym videním.

Začiatočníci dokončia úlohu za minútu, ale vaším cieľom je nájsť všetky čísla za 10 sekúnd.

cvičenia na rozvoj pamäti u starších ľudí

Cvičenie s prstami

cvičenia na rozvoj pamäti a pozornosti u dospelých

Urobte prstami pravej ruky znamenie víťazstva „V“ a súčasne s ľavou rukou urobte znamenie“OK“.

Potom rýchlo ruky vymeňte – pravá ruka „OK“ a ľavá znamenie „V“.

Vymieňajte znamenia na oboch rukách čo najrýchlejšie – robte to s oboma rukami vždy naraz a čo najrýchlejšie.

Cvičenie rozvíja pozornosť, schopnosť rýchlo prechádzať z jednej úlohy na druhú a komunikáciu medzi hemisférami.

Bimanuálne synchrónne písanie

Pre toto cvičenie budete potrebovať dva listy papiera a písacie potreby.

Keď je všetko pripravené, začnite v kreslení geometrických tvarov oboma rukami naraz – jednou rukou kreslíte kruh, druhou trojuholník.

Môžete tiež písať písmená alebo slová (za predpokladu, že počet znakov je rovnaký pre obe ruky).

cvičenia na rozvoj pamäti u starších ľudí

Výsledný efekt! Synchrónne písanie učí mozog, aby súčasne zvládol viac úloh, čím stimuluje činnosť oboch hemisfér.

Niekoľko ďalších tipov:

Známy neurológ, Lawrence Katz, vyvinul systém cvičení, ktorý pomáha Vášmu mozgu udržiavať si svoje funkcie v plnej sile aj v zrelom veku.

Tu je niekoľko tipov z jeho kníh:

 

Snažte sa vykonávať svetské, každodenné rituály (ako je čistenie zubov alebo česanie vlasov) pomocou svojej nedominantnej ruky.

Pri sprchovaní alebo pri vykonávaní iných rutinných činností tak robte so zavretými očami.

Často meňte trasy, ktoré používate pre dochádzanie do zamestnania, do obchodov alebo do iných pravidelných destinácií.

Pri sledovaní filmu skúste vypnúť zvuk a spoliehať sa na gestá hercov, aby ste uhádli, o čom hovorí.