3 najväčšie chyby pri separovaní odpadu: Takto ho triedite úplne zbytočne!

Aby sa odpadky, ktoré hádžete do triedeného odpadu, naozaj zrecyklovali, mali by ste sa vyhnúť týmto chybám, ktorých sa ľudia dopúšťajú najčastejšie.

Všetci chceme pomáhať planéte, a tak sa mnohí s dobrým cieľom snažíme recyklovať odpad. Pravidlá, ktoré tu platia, však netreba brať na ľahkú váhu, inak aj jedna dobre mienená, ale nesprávne umiestnená vec, môže zmariť veľké úsilie a vaše recyklovanie prinesie viac škody, ako úžitku.

Zdržovanie procesu

Veľa ľudí chce recyklovať, no nie je dobré, ak odpadky umiestňujete nesprávne. A čudovali by ste sa, čo všetko pracovníci nachádzajú v triedenom odpade plastu. Ako hovorí Erica Deyarmin-Young, ktorá sa stará o to, ako sa nakladá s odpadom, v najväčšej recyklačnej spoločnosti v Severnej Amerike, niektorí ľudia v túžbe recyklovať to vidia niekedy takto: „Neviem, aký je to materiál. Môže to byť plast alebo nejaký typ skla. Naozaj chcem, aby to bolo zrecyklované, tak to dám do recyklačného kontajnera a dúfam, že to vďaka tomu nájde ďalšie využitie,“ uvádza portál How Stuff Works. Keď však odpad dorazí do strediska pre recykláciu, niekoľko strojov a šikovných rúk pracovníkov musí odpad pretriediť, aby sa do recyklačného procesu nedostalo nič, čo by sa nemalo a aby bol každý papier, plast či sklo na svojom mieste. Každý nesprávne vložený predmet tak celý proces zbytočne zdržuje. Preto je dôležité sledovať znaky na obaloch výrobkov, podľa ktorých viete, či je možné ho recyklovať alebo nie.

Pri triedení odpadu by ste sa mali vyhnúť chybám, ktoré prinášajú závady do procesu separovania.Pri triedení odpadu by ste sa mali vyhnúť chybám, ktoré prinášajú závady do procesu separovania. Foto: Pixabay

Viac škody ako osohu

Ani spoločnosti, ktoré odpad recyklujú to nerobia z dobrej vôle. Ide o obchod a rozdrvené kocky z recyklovaného materiálu, sú komoditami, ktoré ďalej predávajú spoločnostiam, ktoré z nich vyrábajú nové produkty. Ak však vhodíte medzi triedený odpad obal, ktorý je mastný alebo špinavý, môže kontaminovať aj zvyšok, a tak vyjde navnivoč. odborníčka Deyarmin-Young to prirovnáva k jablkám: „Jedno zlé jablko môže pokaziť celý zväzok.“

Ak chcete, aby obaly, ktoré s dobrým úmyslom na ďalšie využitie recyklujete, musíte dbať o to, aby ste nerecyklovali obaly, v ktorých sú ešte tekuté zložky alebo zvyšky jedla, pretože tie sú najhoršie. Ak sa z kelímku od jogurtu zašpinia všetky plasty naokolo, firma, ktorá by z nich mala ďalej niečo vyrábať, závadný balík odmietne a neodkúpi ho. Tým pádom z vašej snahy nič nebude a ešte aj ďalšie plasty, ktoré ohli byť využité, skončia nevyužité na skládky odpadu. Nehádže tam ani nádoby plné vody alebo čistiacich prostriedkov.

Odpadky v balíkoch

Asi najväčšou chybu pri recyklovaní, ktorú niektorí ľudia robia, je to, že odpad, ktorý by sa mal zrecyklovať, teda plast, papier alebo sklo, hádžu do recyklačných kontajnerov rovno v igelitových taškách alebo vreckách. Sme zvyknutí vyhadzovať odpadky vo vreciach na odpad, v tomto prípade je to však veľmi kontraproduktívne. Tento odpad bude s najväčšou pravdepodobnosťou putovať iba ďalej na skládku odpadu a nespracuje sa, pretože sa ním nikto nebude chcieť zdržiavať. Tieto igelitové vrecká či tašky by naviac mohli uviaznuť v recyklačných zariadeniach a keď taká situácia nastane, celá prevádzka musí zastať a pracovníci musia ručne igelit odstraňovať.

Mali by ste vedieť aj toto:

Vrchnáky z plastových fliaš sa dajú recyklovať iba keď sú nimi uzavreté fľaše. Samostatné vrchnáky ale môžete darovať na rôzne charitatívne zbierky, ktoré na Slovensku máme.

Rozbité sklo sa nerecykluje, pretože stroje nedokážu roztriediť malé kúsky skla podľa farby. Okrem toho by sa pri tom mohol zraniť pracovník, ktorý by triedil sklo ručne.

Kartónové krabice musíte sploštiť predtým, ako ich vyhodíte do zberu papierového odpadu, inak tiež skončia na skládke a nebudú recyklované.

Plastový riad, obaly z čipsov alebo sladkostí a cukríkov sa nerecyklujú.

Čisté krabice z pizze, v ktorých nie je jedlo ani žiadne hliníkové vložky, môžu byť recyklované.

A na záver už iba jedna rada. Ak si nie ste istí, či je niečo možné recyklovať, radšej to do triedeného odpadu nehádžte. Môžete si podľa označenia na obale overiť, či je možné ho recyklovať a ak si stále nie ste istí, hoďte ho klasicky do komunálneho odpadu.

Dnes najobľúbenejšie