18 perfektných nápadov učiteľov, ktoré sú také geniálne, že si zaslúžia ocenenie: Toto by malo byť v každej škole!

Škola je miestom, kde deti trávia väčšinu dňa. Zamestnanci vzdelávacích inštitúcií zase toto miesto považujú za druhý domov. Preto niektoré školy použili tvorivosť na vytvorenie príjemného prostredia a na spríjemnenie života študentov. V takýchto školách je určite príjemná atmosféra, ktorá podporuje kreativitu a odbúrava strach a nechuť, ktoré sa mnohým deťom spájajú s pravidelnou dochádzkou do školy. Tieto nápady šikovných pedagógov si skutočne zaslúžia ocenenie.

Kútiky na oddych a čítanie

Pani učiteľky pripravili pre deti v triede takéto krásne kútiky na čítanie. Deti v nich môžu tráviť prestávky, alebo sa pripravovať na ďalší školský deň.

Učiteľ vyzdobil steny školskej družiny

Kalkulačky vždy na svojom mieste

V tejto škole mali problém s miznutím kalkulačiek určených na pomoc študentom. Študenti si ich mnohokrát omylom vložia do tašky, alebo inak zapatrošia. Aby učiteľ zabránil tomuto úkazu, vytvoril takýto zlepšovák.

...

Steny, na ktoré môžu študenti písať

V tejto škole sú na chodbe biele tabule, na ktoré môžete písať – ak máte nápad a nemáte papier, môžete použiť stenu!

Prváčikov čaká veselá abeceda

Kreatívny nápad, ako prinútiť deti hádzať smeti do koša a urobiť z povinnosti zábavu

Školské skrinky ako knižnica

Študenti majú tak celý rok na očiach zoznam povinnej literatúry. :-)

Vstup do učebne matematiky

Nudnú chodbu premenili učitelia počas prázdnin na čarovný svet

Namiesto automatu na nápoje, automat na knihy

V tejto škole dostávajú deti špeciálne žetóny za aktivitu na hodinách. Za žetóny si získajú z automatu knihu.

Krátke opakovanie pred testom – stačí sa pozerať pod nohy

 V praktickom vyučovaní sú v učebni na strope zrkadlá – študenti tak vidia, čo robí profesor

 V školskej knižnici pripravila učiteľka pre študentov „slepého rande s knihou“. Každý študent si môže vybrať balík, ktorý sa mu páči.

Schodisko rozdelené pre tých, čo bežia, kráčajú a pozerajú do mobilu

Hodiny v učebni matematiky

Trieda pre prváčikov